Träd utan frukt, med dåligt frukt och med GOD frukt!

 

 

      The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth