Använd av Gud....del 12

Ett segerrikt liv!

 

För att leva ett segerrikt liv för Herren Jesus - så måste man ha ett mål i sikte, varje hinder måste undanröjas, ställa sig helt till Guds förfogande, vara uthållig i bönen, studera Guds ord, predika ett levande budskap, tro och invänta resultat, vara ordets görare och inte bara åhörare, vara smord av den Helige Ande, leva ett avskilt liv och älska JESUS mest av allt!

Då lever man ett segerrikt liv!

 

Jag möter ofta människor som undrar varför är deras liv som ett berg och dal bana! När vi går djupare in i samtalet, då visar dig sig att synden av olika slag blandar sig för ofta i deras liv och styr dem! Det blir en kamp mellan det goda i människans liv och den onda...och då uppstår problem!

Varje dag möter vi olika frestelser i våra liv. Frågan är: har vi seger över varje frestelse eller faller vi titt som tätt och sedan undrar om Gud älskar oss, om Han bryr sig om oss, hur kan Han tillåta detta..och detta...och detta!?

Jesus vill att alla hans barn ska få tröst och vila när de kommer till honom! Han vill inte att vi ska vandra i "öken" utan vill han att vi kommer till honom som är vår säker hamn och där ingen kan störa den frid, glädje och tröst vi får utav honom!

 

Det är fullt möjligt att leva ett segerrikt liv!

 

Den Helige Andes uppgift är att få uppenbara Jesus för oss! Och när DHA leder oss dag efter dag, då visar han oss vara svagheter och undervisar oss hur vi blir av dem! Frågan är om vi vill lyssna och låter oss förvandlas av honom!

Om vi gör det, då ser vi Jesus med annorlunda ögon, våra andliga ögon öppnas och då inser vi att Jesus är en HELIG Gud! Gud sade: om ni vill ha mig i era liv, då måste ni vara heliga, för JAG ÄR helig!

Att följa Jesus...det kostar dig ditt liv! 

Men du får ett annat liv...ETT SEGERRIKT LIV!


 

ExternalVideoWidget


 


 

Använd av Gud....del 11


 

För att bli använd av Gud - man måste älska Jesus och inte skäms för att ära honom!

 

Om du ställer en fråga, typ: Är det fel att göra det eller om det synd att göra det?

Vem ger dig svar? Frågar du dig själv eller går du efter några lagar eller moral?

Vi tillämpar "den stora provet" vid våra handlingar...om jag älskar en person vill jag såra eller trycka ner den personen? Om jag gör det, är det en sann kärlek?

 

Jesus frågade Petrus älskar du mig? Vi vet att Petrus förnekade 3 ggr att han kände Jesus, senare svor att han har aldrig har mött honom...samma Petrus som "lovade" Jesus att han är villig att gå in i döden för honom! Jesus visste att Petrus älskade honom men ändå frågade han Petrus 3 ggr...älskar du mig?

Jesus ställer samma fråga till dig och mig, älskar du mig?

 

Behagar vi honom och är villiga att följa honom? Om du älskar Jesus skall du då bli fullkomligt tillfredsställd med honom och endast med honom!

Världen kan inte ha en dragningskraft för dig...all dess tjusning måste upphöra att dra dig ifrån din frälsare! Jesus måste bli ditt ALLT!

Du skall då bli mättad av honom med bästa maträtter och släcka törsten med utsökt dryck, du ska springa i hans famn och finna vila för din ande, själ och kropp och du ska kröna honom som ditt hjärtas konung!

Jag skäms inte för att stå upp och erkänna att jag är hans barn och att han är min Gud, min frälsare...och JAG ÄLSKAR JESUS!

Älskar du Jesus?

 


 

ExternalVideoWidget


 

Använd av Gud....del 10

För att bli använd av Gud - man måste leva ett AVSKILT liv!


 

Som aldrig förr, måste vi leva ett avskilt liv för Jesus! Världen har blivit så kyrklig och kyrkan har blivit så världslig så det är svårt att se skillnaden mellan de båda!

Om du vill vinna människor för Jesus - då kan du inte bli vän med världen! Vad jag menar med detta är: Att vara mer likt Jesus skapar en längtan hos människor som lever utan honom! 

Menar jag att vi ska gömma sig någonstans och inte visa sig för världen för att bli världens vän? NEJ! Vi ska vara världens Ljus och världens Salt! 

När vi lever ett avskilt liv då kommer vi att "lukta" som Jesus och detta är den bästa parfym...man kan inte köpa den...man får det sprejat på sig när man umgås med Herren!

Världen väntar på att Guds barn ska vara annorlunda än dem själva...

Om du lever för Jesus, då kommer du att se att människor stoppar dig på gatan, skolan, jobbet eller varstans och frågar: VAD HELST DU HAR - JAG VILL HA!!

Så enkelt! Det har hänt mig och det kan hända dig med!

Det är avskilt liv för Jesus som gäller!

ExternalVideoWidget


 

 

Använd av Gud....del 9

För att bli använd av Gud - man måste vara SMORD av den Helige Ande!

 

Jesus sade till sina lärjungar: Ni ska stanna kvar här till dess att ni ska bli beklädda med KRAFT från ovan! Apg 1:8

När den Helige Ande kommer över ER skall ni bli mina vittnen...

FÖRST MÅSTE VI FÅ KRAFTEN!!!

Det finns en berättelse i Bibeln om Petrus och Johannes i Bibeln Apg 3:1-9 där båda var på väg till tempel för att be! Faktum är att dessa två herrar har säkert gått samma väg och mött samma man många gånger innan! Vad var det som hände att Petrus och Johannes stannade denna gång och frimodigt talade till denna lame man? SKILLNADEN VAR DEN HELIGE ANDE!!!

Bara timmar innan denna händelse, den Helige Ande föll över dem och 120 andra personer när dem bad och från denna stunden alla dem fick KRAFT, FRIMODIGHET, MOD, STYRKA, DJÄRVHET...jo, dem blev inte rädda!!!

Varför?

För att Jesus sa till dem...när den Helige Ande kommer över er, då skall ni få Kraft att bli mina vittnen!!! 

Därför kunde Petrus och Johannes stanna vid porten och fästa blicken på den lame mannen och resa honom upp så att mannen fick styrka i sina ben och började gå och hoppa och PRISADE HERREN!

Utan denna kraft är vi hjälplösa!!!

Jag ber dig, som läser detta, att ta tillfälle i akt och se över i ditt liv, komma ihåg alla möjligheter som du hade till att hjälpa dina medmänniskor och be för dem - men som VÅGADE inte...

Skulle du inte vilja uppleva något så fantastiskt som Petrus och Johannes?

Det finns bara en som kan ge dig KRAFT att utföra dessa gärningar och det är den Helige Ande! 

Han kan ändra ditt "fega" liv och förvandla dig till en "lejon" för Jesus. Då kan du bli en sann vittne för Guds rike, och Herren kommer att bekräfta sitt ord när du går frimodigt fram och låter dig bli ledd av den Helige Ande!

Det enda du behöver göra är att ta emot Jesus som din personlig frälsare och Herre och be att den Helige Ande leder dig in i hela sanningen och visar vad som står i vägen i ditt liv ( det kan vara osäkerhet, rädsla för människor och misslyckande, otro...) för ett mäktig och framgångsrik liv med Herren! 

Lyssna gärna på denna lilla vittnesbörd och sång av hur djupt en människa kan falla i misär och hur mycket Jesus älskar varje person och bryr sig om en!


 

ExternalVideoWidget


 


 

Använd av Gud...del 8

För att bli använd av Gud - man måste vara trovärdig!


 

Kan Gud räkna med dig? Vill du göra det Han säger till dig? Om David Wilkerson kunde öppna Times Square Church i en stad som New York, där det var 50 000-60 000 hemlösa på 80-talet...kan Gud använda dig för sitt rike i Göteborg och Sverige? Lyssna gärna på denna storyn!

Och låt oss vara ordets görare och inte bara ordets åhörare!

ExternalVideoWidget

 


 

Använd av Gud....del 7


 För att bli använd av Gud - man måste tro och invänta resultat!


 Det stora felet med flesta av oss är att vi inte väntar att något ska ske...vi väntar inte på resultat!

Om en bonde sår tex vätekorn - så är jag övertygad om att han tror på skörden om en viss tid! Han vet att han ska skörda! Om han har gjort allting rätt - jorden ger skörd av sig själv i sin tid! Han behöver inte göra mer...jo, en sak...han måste förberedda sig för skörden!


 Förväntar vi oss på att alltid ser resultat?

En man kom till en predikant och beklagade sig på att han aldrig såg några resultat...Den kände predikanten frågade manen: Du menar väl inte att väntar på resultat varje gång? Mannen svarade: jo, eller nej, men jo..jag vet inte...

Det är därför du inte ser några resultat - svarade predikanten!


Vi måste tro och invänta resultat!!!     

Hebr 11:1

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser!

 

Alla löpare springer åt ett håll, springer någon åt fel håll - blir man diskvalificerad!

Du och jag springer också ett lopp for Gud och Hans rike! Om vi börjar springa åt fel hål - så är Herren mild och trofast och börjar direkt navigera ditt liv tillbaka till rätt spår! Är du då villig att lyssna och vända om? Vi måste göra allt för att få en segerkrans vid slutet av vårt lopp! Och segraren ska få en personlig segerkrans av Guds ende son, Jesus !

Varför ska vi få en segerkrans? För att vi har gjort allt han har sagt till oss, vi har lyssnat, väntat på honom, gått i tro och inväntat resultat!


 

ExternalVideoWidget


 

Använd av Gud....del 6


För att bli använd av Gud - man måste ha ett LEVANDE budskap till en döende värld!


 

Vad är ett levande budskap?

Är det att vara politiskt korrekt, teologiskt utbildad och veta svaret på alla konstiga frågor? Allt detta är inte fel att kunna och vara...

Men - det LEVANDE budskap är budskapet om korset!!                                  

-Jesus dog för våra synder 

-Så älskade Gud världen att han GAV...


 

När vi är medvetna om detta - att Gud älskar oss, att våra synder är förlåtna, att vi har ett evigt liv...då måste vi dela detta glada budkapet med alla! Det är därför Jesus sade till sina lärjungar: Gå ut till hela världen och predika evangelium     Mat 28:19-20

Vi ska umgås med alla samhällsklasser, syssla med alla livsförhållanden och vi ska undvika alla diskussioner och polemik! Vi har inte tid för detta...

Vi har ett BUDSKAP att förmedla!!! Ett Budskap om liv och död!

Gud kommer att hålla oss ansvariga för vårt förvaltarskap! Jag hoppas att alla förstår vilket ansvar vi har?

Många predikanter talar om verkligheten som om den inte vore verklig!

En skådespelare talar om det overkliga som om det vore verkligt...


 Är du själv övertygad om att: alla har syndat, att mänskligheten är förlorad utan Jesus och att enda Jesus är vägen, sanningen och livet - enda frälsare!

Om vi predikar detta - DÅ SKALL VI LYCKAS!!!


 


 Använd av Gud....del 5

För att bli använd av Gud - man måste STUDERA Guds ord!


 

Guds ord är vårt ENDA vapen!

Om vi tvivlar på dess styrka, vilken nytta har vi då av att använda det? Den skrivna ordet (Logos) - Guds ord, måste vara vår mat, vår dryck, vårt dagliga studieobjekt...ja, en del av oss själva!

Då och inte förr, blir vi rustade och kan använda Guds heliga ord på rätt sätt! 

När man är övertygad att ORDET aldrig vänder fåfängt tillbaka, då pratar man om allt det står i Bibeln! Det är bra om man kan lära sig olika text utantill, och om man studerar sin Bibeln, gör anteckningar osv...då hittar man lätt vad man söker!

När du läser ett stycke i Guds ord, och har svårt att förstå...Börjar du tvivla på det som står där eller låter du ödmjuka sig och frågar den Helige Ande att förklara det du inte förstår! Läs gärna denna vers - 1 Joh 2:27

Jesus citerade ORDET hela tiden( tex: när Han blev frestad av djävulen i öknen under 40 dagar fasta)... och använde det i vardagen (tex: när han kom till tempel och citerade profeten Jesaja) Guds ord blir ALDRIG gammalmodig, det är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare över uppsåt och tankar!

Det fungerar även idag! Guds ord är "up to date"


 

Vågar du använda ordet?


 


 


 

Använd av Gud....del 4


För att bli använd av Gud - man måste lära sig betydelsen av att vara UTHÅLLIG i bönen!

 

De män och kvinnor som har varit mäktigt använda av Gud har alla varit mäktiga bedjare! Stora Guds män har lärt sig den viktigaste läxan: 

 

Om man vill segra - då måste man vara uthållig (aldrig sluta)!!!

I gamla testamentet läser vi om tex: Jakob som kämpade med HERREN...och Jakob ville inte sluta kämpa! Han sa: jag släpper Dig inte...Du måste välsigna mig först! HERREN sa till Jakob: Du har kämpat med Gud och människor och VUNNIT seger! 1 Mos 32:24-29

Jesus arbetade på dagarna men på nätterna gick Han upp på ett berg och bad! Ibland bad Han hela natten, många gånger gick Han tidigt upp för att bedja!

Hur mycket mer behöver du och jag be om vår Herre bad så mycket? När vi tittar på Hans tjänst så ser vi att Jesus var super framgångsrik för sin Faders sak! Han ville visa oss att Guds rike har kommit mitt ibland människor! Det vi behöver göra är att vara uthålliga i allt vi gör...be och göra, be och agera, be och lyssna...be och vara stilla, be och vänta på Herren!!!

 

Var uthållig!

 

Varje Guds barn bör söka stillheten för att kunna bedja i uthållighet och vinna seger! Det är den uthålliga bönen som påverkar föremålet! När man gör på detta viset - då ber vi oss igenom och FÅR svar!

För några veckor sedan har jag träffat en fantastisk person, Boby! Han är från Pakistan och bor i Sverige sedan två år tillbaka! När jag ser på hans liv och hur Boby ber igenom sina segrar (man kan lyssna på hans vittnesbörd i MEDIA fliken)  -  det ger mig ännu mer bevis på att Gud vill använda varje människa som tror och litar på sin mästare, sin frälsare, sin konung - Jesus, Guds enfödde son! Gud sände sin ängel för att leda Boby och berätta för honom att han ska till Sverige...Boby är här med oss och Jesus använder honom på ett helt fantastisk sätt!

Vill du be med oss i The Lighthouse för väckelse i Göteborg och Sverige! Är du villig att betala priset och bedja med oss! Att vara uthållig...då kommer vi att se en annorlunda Göteborg och Sverige! Låt Guds eld falla över oss, då kommer Jesus att använda oss!!!

Detta är Boby! 


 

 

Använd av Gud....del 3


 

För att bli använd av Gud - man måste ställa sig HELT till Hans förfogande!

Vissa människor lever och handlar som om de är rädda för Gud, rädda för att låta honom leda...Jesus sa: Om någon vill göra Guds vilja...

Vad betyder detta? Om någon vill? Det är ett aktivt val - att villigt ställa sig till Guds förfogande och låta honom leda hela ens liv!

Vad kan en läkare göra eller uträtta om patienten vägrar att följa råd och behandlingsföreskrifter? Vad kan en tränaren göra om alla i lagret gör tvärtemot hans plan och strategi? Blir man inte frustrerad?Hur många gånger har Gud väntat på oss? Kärleksfullt och tålmodigt kallat på varje person...Kom till mig, jag ska hjälpa dig, jag vill visa dig en bättre väg, ta emot min son Jesus! 

När han lever i dig genom den Helige Ande - då kommer jag använda dig! Den Helige Ande är given för dem som lyder Gud...Apg 5:32 

Om du lyder den Helige Ande, om du ställer dig under hans vilja - då kan du förvänta dig ett liv som överträffar allt du kunde tänka dig!

Är du villig att bli överlåten åt Gud? Vill du säga: Herre, ske din vilja i mitt liv, jag sätter min vilja åt sidan och är redo att följa dig och LÅTA dig leda hela mitt liv! 

Jag är villig att gå där du vill ha mig, jag vill säga dem orden du vill att jag ska säga! Jag är redo för att vara den man/kvinna efter ditt hjärta!

Är du redo att vara en "nolla" för Jesus för att han ska vara "hundra"?  Vill du bli använd av Gud? Låt den Helige Ande uppenbara Jesus för dig och fylla dig med kraft, kärlek, glädje, frid...Gal 5:22-26
 

 


 

ExternalVideoWidget


 


 

 Använd av Gud....del 2

För att bli använd av Gud - Varje hinder måste undanröjas!


 

Du behöver inte tala om för mig vad är som hindrar Gud att använda dig till välsignelse. Gud vet det och du vet det säkert själv också! Gör upp din sak med Gud direkt! Kanske är det "bara" små saker ( tror du?) som orena tankar eller obetydligheter  i dina ögon...stolthet, avund, skadeglädje, begär, otro eller något annat....Är du villig att ge ALLT till Gud så att hans välbehag kan vila över dig!

Ingenting som är orent kan användas av Gud! INGETING!!! Om det finns synd i ditt liv, den Helige Ande kan inte vara med! Han behöver ett heligt tempel!

Han är den HELIGE Ande!

Om Jesus är din Herre - så vill han ha 100% av ditt hjärta!!! Låt Han ta hand om dig, din svaghet, din synd...Han kan och vill hjälpa dig! Han vill förlåta dig!

Kom till Jesus !

ExternalVideoWidget


 


 

Använd av Gud....del 1


För att bli använd av Gud - Måste man ha endast ett mål i sikte!

 

Vilka kvalifikationer krävs för att bli använd av Gud? Har du någonsin undrat om Gud kan använda dig? Trodde du att Gud har några favoritpersoner och det är bara dem Han kan använda...?

ALLA som vill och är villiga att följa Jesus kan bli använda av Gud utan hänsyn till begåvning eller förmåga! 

Det kostar en hel del att bli använd av Gud och Han uppenbarar inte alltid det fulla priset på en gång....men när vi kommer till den punkt där vi kan ge vilket offer som helst....då kan Gud börja använda oss!

 

Vad menar jag med ett mål i sikte? Med många bollar i luften blir man aldrig fullkomligt tillfredsställd! En man med delade intressen lyckas sällan med något här i livet. Men om du fäster hela din uppmärksamhet, din tid, ditt intresse på uppgiften - då kommer du att lyckas!

Aposteln Paulus hade endast ett mål i sikte:  Men ETT gör jag...Fil 3:12-14

Ett mål!!!

Det lilla ordet "ett" var hemlighet till hans framgång. Dag och natt förkunnade Paulus evangeliet och var verksam hela tiden för att frälsa någon -Greken, Romare...? Paulus hade en medhjälpare, Timoteus - och till honom sade han att gå in med fullt allvar för den stora uppgiften...att predika glada nyheten(evangeliet) till alla människor! 

Idag lever inte Paulus...men det gör du!!!

Har du ett mål i livet? Vad är ditt syfte? Vill du bli använd av Gud? Vill du se en annorlunda Sverige? 

Om svaret är positivt - då bör du omorganisera ditt liv, titta igenom dina prioriteringar och börja PRIORITERA Gud så att alla andra sekundära saker blir just det: Sekundära!!!

 

Direkt efter ditt beslut - att prioritera Gud - kommer du att upptäcka att det kostar dig en hel del till att ändra din vardag...dina motiv...ditt liv!

Jesus säger: Jag är vägen och sanningen och livet! 

Ingen kommer till Fader utom genom mig! Joh 14:6

Om du börjar berätta om Jesus att Han är vägen till Gud, att Han är sanningen och att i honom så får vi ett evigt liv - till din vän, din granne eller en kollega - det kommer att kosta dig kanske din stolthet eller ditt goda rykte? 

Vågar du öppna ditt hjärta, din mun och börja gå och bli använd av Gud?

Vågar du tro på allt jag har skrivit ner? Jag har testat - OCH DET FUNGERAR!!!

Vill du bli använd av Gud?

Ta Gud på allvar! Get right with God!!!

Prioritera Jesus! Gör honom till din Herre, din vägledare, din bästa vän!

Jesus kommer tillbaka! Men innan Han kommer, vill han använda dig för sitt rike!

ExternalVideoWidget


 


 

Störst av allt är kärleken....

1 Korintierbrev 12:31   

Men sträva efter de nådegåvor som är störst!

Och nu visar jag er en väg som vida överträffar ALLA andra!


 

Jag är nästan säker på att alla människor har hört talats om 10 Guds bud!            Vi kan läsa om det i Bibeln, 2 Mosebok 20:1-18 , 5 Mosebok 10:1-5

Jag har alltid undrat hur det måste har varit att få höra Guds egen röst tala ut Hans bud till mänskligheten! Sedan denna händelse har människor försökt följa dessa 10 bud...och om man ska vara ärlig, vissa bud håller vi till punkt o prick, några hoppar vi över, några vill vi inte ens försöka förstå... Gud har sett att människor kan inte hålla dessa bud, så Han sände Jesus, Hans egen son,          till vår jord för att hjälpa oss!

 

Jesus har bara gjort goda gärningar, visat att han bryr sig om varje person! Han gick i varje byn och stad och helade dem sjuka, gjorde mirakel, tröstade änkor, hjälpte alla som behövde hjälp! Och ändå vill dem laglärda sätta Jesus på prov. Man frågade Jesus: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade:

Matt 22:37-40 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ   och av hela ditt förstånd! Detta är det största och främsta budet! Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv!

På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna!

Strävar du efter mer kärlek? Om du börjar visa och ger kärlek till dina medmänniskor och börjar göra saker som du aldrig hade tänkt göra för en annan, då kommer du att få tillbaka mycket mer kärlek än du vågats tro på!!!                       Detta är hemligheten bakom dessa Guds ord: 

1Kor 13:13 

Nu består tron, hoppet och kärleken...dessa tre, men störst av dem är kärleken! 

I dagens Sverige lever vi, i jämförelse med många andra länder, ganska bra liv! Våra löner blir utbetalda i tid, vi har mat för varje dag, vi har kläder, vi åker på semester...ingen behöver bo på gatan! Men faktum är att det finns människor som är i behov! Ensamstående mammor eller pappor som inte skulle tacka nej om någon vill hjälpa dem med barnpassning, tvätt, disk... ensamma pensionärer som vill bara ha en liten pratstund...dem som faller i depression behöver stöd, några som visar att dem bryr sig...barnen som lider utav att föräldrarna skilt sig eller jobbar för mycket och kärleken har svalnat...lyssna gärna på denna sång av Simon Ådahl!    

Vill du vara med och be för Sverige? 

Jag gör det!             

 

ExternalVideoWidget

 

 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth