Nytt inlägg....del 10 (sista)


 

1.Evangelium = Glädjens budskap                                 13 okt 2013


 

Bibel, Guds heliga ord, är delad i två delar (gamla och nya testamentet)

Gamla testamentet, lagen och profeterna, sträcker sig fram till Johannes döparen! Efteråt, predikas det om Glädjens budskap och Guds rike!  

Jesus började predika om Guds rike och för att kvalificera sig till att komma in så måste man bli Född på Nytt! Han ropade: OMVÄND ER....synonymer - ändra riktning, vänd om, total förvandling, nytt tankesätt, nya handlingar...jo helt nytt liv med Gud!

Jesus sade också: tro på mig och mina ord! 


 

Vi läser i Mark 9:7  En röst från himlen sade: Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje! Lyssna till honom!

Det var inte bara Jesus som sade att hans predikningar är sanna utan även hans fader som är i himlen bekräftade hans ord! Det ända människor behöver göra är att lyssna till Jesu ord och göra bättring - inte med egen kraft utan med hans frälsningskraften! Jesus kan och han vill frälsa dig!

Men man måste vilja vända om och tro på honom!

Jesus gick genom hela Israel och i varje stad och varje by predikade han för alla som ville lyssna...


 

Han sa: Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag er vila! Ta på er mitt ok och lär av mig ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar!

Skriftlärda och fariséer hatade Jesus för att han sade dessa ord! De har lagt en tung börda på vanliga människor och försökte trycka ner dem i skuldkänslor och obetydlighet gentemot Gud. Men Jesus hade en annan lösning! 

Han sade: kom till mig istället!!!

Jesus predikade med auktoritet och resultatet blev: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap! Luk 7:22 


 

Det var inte bara ord! Det var en magnifik manifestation av Guds kraft!

Samma kraft är verksam ännu idag och om vi predikar glädjens budskap om Jesus och hans frälsning samtidigt som vi går ut och utbreder Guds rike på jorden - då är samma kraft tillgänglig för dig och mig!

Vi måste predika glädjens budskap, för att det verkligen är en glädjens bud! Jesus dog för vår skull, för att du och jag kan leva idag ett meningsfullt liv! 

Jesus dog - men han uppstod från de döda och han lever i evighet! Och genom hans liv så har vi också ett underbart liv!

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan skall slutet komma... Mat 24:14 


 

2.Evangelium = Vittne                                                              22 okt 2013 

 

Om ett tragiskt händelse inträffar och polisen behöver styrka ens misstankar då behövs någon som har varit på samma plats, någon som har sett det, någon som kan bevittna...

Både du och jag har inte varit ens födda när Jesus gick på jorden, men det har några andra människor gjort! Många människor har varit runtomkring Jesus och sett en eller flera mirakler. Men det fanns en liten skara människor, 12 st Jesu egna lärjungar, som har varit med Jesus i 3,5 år och sett i stort sätt allt han gjorde och sade! De har varit där. De har hört allt Jesus undervisade om. De har hört alla underbara löften som deras Herre och närmaste vän har uttalat...de har varit där!    


 

Joh 15:26-27 

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.


 

Med andra ord...grabbar, jag skall snart återvända till min fader, men jag lovar  att jag ska sända till er en hjälpare, en som utgår från min fader och hans namn är den helige Ande...han ska vittna om mig och eftersom ni har varit tillsammans med mig från början, ni ska också vittna om mig! 

 

WOW! Den helige Ande ska vittna om Jesus genom oss. Mäktigt!!! 

Men hur ska du och jag bli ett vittne? 

Hur kan jag veta vad är sanningen och hur ska mitt vittnesbörd bli trovärdig? 


Joh 16:13

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.


 

Den helige Ande har kommit...Faderns gåva till oss är nu tillgänglig. 

Skulle du vilja veta hela sanningen? Guds vilja för ditt liv är att du ska VETA! 

Den helige Ande lyssnar vad fadern och sonen talar om och sedan talar han om dessa ord till varje person som vill och har tid att lyssna på honom. Den helige Ande är sanningen...allt han säger är sanning! 

När du fått höra dessa ord då vill du säkert förmedla det till din omgivning!? Men tänk om du är svag och rädd? Tänk om du inte vågar förmedla dessa ord? 


Apg 1:8

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.


Den helige Ande ska ge oss den kraft vi behöver för att vittna om Jesus! 

Underbart löfte! Vi är svaga men han är stark...vi är rädda men han är frimodig...vi stänger vår mun men han öppnar den och lägger sina ord däri...när vi vågar inte...HAN VÅGAR!!! 


 

Att vara ett vittne för Jesus är ett underbart och välsignad privilegium! 

Han har gett oss allt vi behöver: Den helige Ande! Sanningens Ande! 

Det bästa exempel på hur en vittne kan agera utan och med den helige Ande är Jesu lärjunge, Petrus!


 

Jesus överlemnades till skriftlärda till att dödas och Petrus följde med till den platsen där tempelvakter väntade på översteprästen som skulle komma och börja "dömma" Jesus. Medan de väntade, så gömde sig Petrus bland vanligt folk för att värma sig och där förnekade han tre ggr att han kände Jesus! Han sade att han känner inte denne Jesus och att han aldrig har träffat honom...??? Samma Petrus som gick på vatten och såg alla Jesu under och tecken, samma Petrus som "lovade" Jesus att han aldrig skulle lämna honom och om det behövs så skulle gå in i döden för honom! Men när tiden var inne...då hade han inte styrka och mod för att stå upp och sade: JA, JAG KÄNNER JESUS! HAN ÄR MIN MÄSTARE!


Varför?

Den helige Ande var inte utgjuten än...

Men på pingstdagen, när den helige Ande kom över 120 lärjungar som var samlade i bön...då stod Petrus bland alla människor och frimodigt vittnade om Jesus och brydde sig inte om han möjligtvis blir fängslad eller till och med dödad.

Omkring tre tusen människor blev frälsta!

Vilken skillnad!!!

Utan den delige Ande är vi så rädda, skygga och osäkra - men med helige Ande är vi frimodiga, starka och total orädda om att vittna om vår frälsare, Jesus!

Vill du stå med mig och vittna om Jesus?


 

3.Evangelium = Född på nytt                                                     28 okt 2013

 

Nikodemus, en utav judarnas rådsherrar och Isreal lärare, kom till Jesus om natten och frågade: Joh 3:2-7

Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom."  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?

Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.  Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.


 

1. Född av vatten

Vi kunde inte välja var vi skulle födas...eller hur? Du kunde inte välja att bli född i Sverige eller Norge, Afrika eller Europa, fattig eller rik familj!

Jag hoppas att du håller med mig...VI KUNDE INTE VÄLJA DETTA!!!

Precis innan barnet kommer ut från mammas mage, moderkaka spricker...vattnet går och du bli fött till denna värld!


 

2. Född av Ande

Denna födelse är väljbart!

Du väljer om du vill bli född av Ande...med andra ord - att födas på nytt!

Precis så som Jesus beskrev detta för Nikodemus.

Behovet och beslutsamhet för att uppleva denna födelse är avgörande faktor för varje individ som lever på jorden! Nikodemus trodde att han var en god människa, judarnas rådsherre, en andlig ledare! Han trodde att detta räckte för att komma till himmelriket...men Jesu svar måste ha chockat Nikodemus!

Jesus säger att ingen är tillräckligt god för att kvalificera sig till himmelriket. Bara dem som upplever en annan födelse, den Helige Andes födelse, kan räkna med att komma till himmeriket!


 

Jesus sade också: Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt!

Låt oss läsa Titus 3:3-6

Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.

 

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.


 

Jag möter människor som ifrågasätter behovet av den Andliga födelse. De undrar varför måste de göra något när de är självrättfärdiga i sina egna ögon!

Jag har inte dödad någon, jag själ inte, jag bryr mig om min familj och mina barn, jag har även skickat pengar till välgörenhet, min moral är hög, jag är en god människa...det bara några ursäkter som jag hör när man pratar om ny födelse! Om man har en sådant inställning till saker och ting i detta livet...då blir det jatte svårt att inse att man behöver bli född på nytt!


 

Jesus säger i Joh 3:3

Den som INTE bli född på nytt KAN INTE se Guds rike!


Joh 3:5

Den som inte blir född av ANDE, KAN INTE komma in i Guds rike!

Käre vän, det är frågan om död och liv! Detta är kapitel 3 och jag hoppas du kommer att läsa alla näst kommande 7 kapitel! Vi kommer gå igenom alla viktiga frågor och funderingar och jag är säker att du blir också som jag - 

FÖDD PÅ NYTT!


Avslutningsvis:

Titus  3:7

Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet!

 

4.Evangelium = De två vägarna                                                 04 nov 2013


 

Det finns bara två vägar som varje person kan välja! En väg leder (den breda vägen) i fel riktning och slutmålet är evig död. Den andra vägen (den smala vägen) leder rätt och det är få som hittar den...men den här smala vägen leder i rätt riktning och slutmålet är evigt liv! 


Mat 7:13-14 

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


Vilken väg går du på? 

Jag har fått en plansch utav min farfar och jag har den inramad...ibland står jag framför den och studerar min vandring! 

 


 

Jesus säger att den väg som leder till fördärvet är bred och vid och det är många som går på den! Den här planschen är skapad på 1910-talet. Om man skulle göra samma plansch idag...då skulle det se lite annorlunda ut med klädstilar, bilar, underhållning, men å andra sidan det skulle förekommit så mycket mer på den breda och vida vägen! Jag har aldrig varit i tex: Las Vegas, Amsterdams "Red district", Bangkoks "Red Light" gatan...För ca 10 år sedan var jag tvungen att gå på en gata i Hamburg för att komma till mitt hotell. Det var en mardröm för mig! Det är en stor stad med olika klubbar och lockelser, men samtidigt en stad med massor av människor som utnyttjas och som lever i misär! Jag tänkte då på den här planschen...


 

Faktum är att varje människa måste dö och att fördärvets grop är lika verklig nu som på den tiden och kommer altid vara likadant,evig straff- separerad från Gud!


Jesus sade: Om du går på den breda vägen - då kommer du att få möta Jesus som din domare, en som kommer att döma alla dina val, dina ord, din vandring och till sist kommer du att få höra den slutliga domen: JAG KÄNNER DIG INTE, gå bort från mig! Jag är säker att du vill INTE höra dessa ord!


Matt 25:41-46

Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."


Min vän, detta är ingen lek, det är frågan om död och liv! 


Jag hoppas att du vill välja den andra vägen, den som är till höger på bilden! Den port är ganska smal och det är inte många som går på den smala vägen! Jesus säger att det är få som finner den och är villiga att gå på den! 


Människor jag möter säger till mig att den kristna livet är så tråkigt, man får inte göra det och det och det...???


Jag säger bara en sak: Jag väljer den här vägen för att jag uppskattar vad Jesus har gjort för mig, hans lidande och död, hans uppståndelse och seger över satan och synden och på grund av den kärlek till honom kan jag gå på den smala vägen med full insikt om att jag har valt rätt!


Det är på grund av min kärlek till Jesus jag väljer den smala vägen! Jag litar på hans ord och jag vet att när min tid är ute och jag andas för sista gången - då kommer jag att få möta inte min domare utan MIN FRÄLSARE!!!


Tänk vad underbart det kommer att bli när alla människor, som väljer den här smala vägen, få höra dessa ord från vår underbare frälsare Jesus: Bra gjort min trogna tjänare, du har varit mig trogen och nu har du vunnit ett evigt liv med mig och min fader! 


Matt 25:34-40

Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.


 

Jesu ord ekar alltid i min ande, själ och kropp:

Matt 16:24-27

Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.  Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?  Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

 

Det kristna livet är inte tråkigt!!! 

Visst, man måste betala ett högt pris för att "korsfästa" sitt kött som vill ha olika slags njutningar, men när man med Guds hjälp, har lärt sig leva på det viset - att förneka sig själv, dö för sig själv och sedan följa Jesus - DÅ LEVER MAN ETT LIV SOM BEHAGAR GUD! 


 

Och det är värt allt!


Jag lever ett mycket intressant liv och livet med den Helige Andes närvaro i ens liv är det bästa liv man kan leva!

Jag hoppas att redan nu har du bestämt dig för att vända om och hitta den smala väg? Om du behöver hjälp med det, står jag alltid till din förfogande och kommer att hjälpa dig att hitta rätt väg!


 

5.Evangelium = Tron på Jesus                                                 12 Nov 2013

 

Jesus berättade en liknelse till sina åhörare: 

Matt 13:1-9 

Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. 

Han sade"En såningsman gick ut för att så.  Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron!"


Jag är ganska säker att du har hört denna liknelse förut? Förstår du den? Jesu lärjungar förstod inte denna liknelse och senare samma dag, fick de förklaringen.
 


 

1. Vid vägen 

När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen


 

2. På stenig mark

Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

3. Bland tistlar

Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt


 

4. God jord

Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."

Om jag tillhör Jesus, då är jag en såningsman, en som predikar ordet! Varje dag möter vi olika personer, bekanta som främlingar...Hur bemöter man deras frågor, funderingar och skepsis ang Gud, frälsningen, döden, himlen, synd etc...Vi måste ha tid och ork, det är ett slitsam jobb ibland...för att människor vill inte lyssna till den sunda ordet!


 

Jesus säger: Hör, du som har öron!! 

Predika, predika, predika....så, så, så, så...Den Helige Ande vill göra resten i varje persons hjärta och Han vill dra alla människor till Jesus och tron uppstår! 

ExternalVideoWidget


 

6.Evangelium = Vägen, Sanningen och Livet                         1 Dec 2013


 

Jesus kom till jorden för att rädda oss från evig skilsmässa från Gud Matt 25:32 genom att offra sitt liv som försoning Apg 5:30-31 för våra synder. 

Jesus kom för att berätta sanningen om himmelriket Rom 8:32 och Faderns kärlek. Han kom för att visa Faderns kärlek till oss alla genom att bota sjuka , kasta ut demoner , uppväckte döda och predika evangeliet om sanningen.

Jesus kom för att introducera till oss -  sin Helige Ande - och om vi följer den ledning av Hans ande kommer vi att göra det som han gjorde på jorden. 


 

Jesus gjorde ett antal påståenden om sin egen identitet i skrift. När han svarar sina lärjungar om vart han är på väg då pekar han på sig själv som en mönsterbild av Tabernaklet byggdes av Moses. 


 

Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.                                                               Joh 14:6


 

Detta uttalande var så känd - alla Judar visste att så hette varje passage in till den Allra Heligaste. Det underliga är att Jesus talar om att vara passage till Fadern. "Vägen, Sanningen och Livet" 


 

Om du går genom den första passage  "Vägen"  - då har du hittat rätt väg och jag har skrivit om de två vägar i del 4. Nästa passage leder dig till "Sanningen" - jag är säker att alla människor vill veta den ultimata sanningen. Och Jesus pekar på sig själv..kom till mig och jag ska leda Er in hela sanningen 1Joh2:27 Den tredje  passgen leder till "Livet" Joh 17:2-3 Den som väljer Jesus kommer aldrig att smaka på den eviga döden! Fysiskt död - absolut - för varje människa föds en gång och dör en gång, sedan kommer domen! 


 

Intressant nog kommer vi att lära oss att varje efterföljande passage leder till en gradvis intimare relation med Fadern. 


 

Jag tror att nästan alla vi har försökt lösa en sådant uppgift...att hitta rätt väg!

Det är alltid så att det finns några eller många ingångar men det finns bara EN utgång! Kommer ni ihåg hur man börjar söka i ett hörn, man kommer vidare och så tror man...ha, nu ska jag klara det...! Men så möter du en "vägg" som gör dig irriterad eftersom du vet att du måste börja från början - från en annan ingång! Man försöker och försöker tills mann har hittat rätt ingång! Skulle du kunna applicera denna bild till den uttalande Jesus gjorde: "Jag är vägen, sanningen och livet" 

Många människor söker meningen med livet, de söker någonting som ska fylla deras ande som strävar efter efter sin skapare. 


Idag ser vi hur mycket - av det så kallade sanningar - har kommit in Sverige och världen överhuvudtaget. Yoga, meditation, häxeri, medium...alla lovar att där och igenom dessa ritualer - då ska man finna den inre frid, sanningen och glädje, meningen med livet! 


Men JESUS ropar med hög röst även idag, till dig och mig som läser: 

KOM TILL MIG, JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET!

Jag har hittat rätt ingång och slutmålet!

Vill du överlåta dig i Herren Jesus varma famn och höra: Välkommen till mig mitt barn, du har hittar hem!


 

7.Evangelium = Verklig mat                                                       10 Dec 2013


 

Tänk vad härligt det är när du är bjuden på en fin middag eller fest! Förmodligen får du äta utsökta rätter och dricka något gott?! 


 

Jag vill presentera en annorlunda meny! 


 

Jesus bjuder varje person, varje dag på de fantastiska rätter! 

Vet du vad som står på Hans bord? Menyn är varje dag densamma: 

 - JESU KÖTT och JESU BLOD - 

Jesu kött representerar den sanna brödet och Hans blod den sanna vatten! 


 

Joh 6:53-58

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet.


 

För två år sedan skulle jag åka till Skottland på en konferens och när jag bad för ordet jag skulle predika om...fick jag se en vision... Jag såg en stor matsal och massor med människor som stod i kö och väntade på att de ska fylla sina tallrikar med massvis med mat! Bordet var full av fantastiska rätter! Sedan såg jag mig själv i ett litet rom sittande på en stol. Jag såg mig omkring och då såg jag att det fanns bara ett bord och två stolar, och jag satt på en! På bordet fanns ingenting och det var ingen som satt på den andra stolen! Jag satt där och tänkte på alla människor i den andra salen och hur mycket mat de hade och så tittade jag på bordet framför...ingenting! 

Plötsligt hörde jag att någon knackar på dörren, jag sprang och öppnade: Där stod Jesus Kristus, Guds ende son, min frälsare och konung!!! Han frågade mig om Han kunde komma in till mig och ge mig mat? Jag kände att en otroligt kärlek komma över mig när Jesus sade: Får jag bjuda dig på min mat? Han sade till mig: Zoran, du ska få äta mitt kött och dricka mitt blod!!! När jag tittade på bordet såg jag en nybakad bröd och ett glas vatten! Jag började äta brödet...det var så gott! Och efter ett tag var jag törstig, då drack jag vatten! Jesus tittade på mig och jag såg hur glad han var när jag tyckte om brödet och vattnet! Jag kunde nästan inte tro att jag sitter med min älskade Jesus och han tittar på när jag äter! Då förstod jag en vers som jag har läst i alla år och aldrig kunnat förstå till fullo! 

Upp 3:20

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.


 

Det var just det som hände mig...jag satt och väntade...jag lyssnade...jag hörde...jag öppnade dörren och då kom Jesus in och bjöd på mat! 


 

Jag hoppas att du som läser vill alltid välja meny från Jesu bord? 


 

Ved du vad bibel säger om maträtter som världen erbjuder? Håll i dig... 

Otukt, lusta, lögn, avgudadyrkan, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, illvilja, fylleri, orenhet, lösaktighet, fiendskap mord, feghet, trolldom, stöld, förnekelse, älska sig själv, penningskär, skryt, stolthet, hånfullhet, kärlekslöshet, råhet, njutning...


 

Så många gånger hat jag mixat världens mat i min talrik och då var jag bara sugen på mer utav detta som världen erbjuder...och samtidigt var jag hungrig efter något som kunde tillfredsställa alla mina behov! 


 

Jag återvänder till mitt lilla rom där jag varje dag möter min frälsare och väntar på att han ska komma! Vet du vad? Han kommer varje gång och han har alltid utsökta rätter med sig: sitt kött och sitt blod!!! Läs gärna hela kapitel 6, Johannes evangelium!


 

8.Evangelium = Direkt inträde i Guds rike                               15 dec 2013


När man tar emot Jesus som sin frälsare, då är man frälst! Vad betyder det? 

Det är faktiskt väldigt enkelt att förklara...man blir räddad! 

Räddad från vaddå, undrar du? 

Du blir räddad från en evig separation från Gud, evig mörker och straff!!! 


 

I del 4 har vi sätt att det finns bara två vägar du kan välja! En leder till Gud och den andre till en evig separation från Gud - Bibeln kallar detta plats Hades och Gehenna! Jesus själv har undervisat om denna fruktansvärda plats där minerna aldrig dör och man gnisslar med sina tänder av allt elände och rädsla, ensamheten och pina...och dina minnen plågar dig hela evigheten...VARFÖR HAR JAG INTE TAGIT EMOT JESUS SOM MIN FRÄLSARE???...då hade jag inte hamnat i denna fruktansvärda plats!!! 

Min vän, det är just därför jag skriver alla dessa rader och försöker att presentera Guds frälsningsplan genom sin son Jesus Kristus! 


 

Enklaste sättet att undvika Gehenna är att ta emot Jesus som sin frälsare och då har du ett direkt inträde till hans rike! 

Låt mig dela mid dig en fantastiskt händelse som hände i Kroatien i Juli 2013! 

Jag har predikat i en kyrka och efter mötet kom en man till mig och sade: Zoran, vill du följa med mig? Jag skulle vilja att du ber för min svåger som ligger hemma och är sjuk? Jag har aldrig träffat den här mannen men han var fast besluten att ta med mig hem till sin sjuke svåger! Min bror kom precis till mig och sade att han bjuder mig på en avslutnings grill lunch innan jag återvänder till Sverige...i samma sekund har jag hört den Helige Ande tala till mig: Vad är viktigare för dig? Grillad kött eller en man som behöver min hjälp? 

Jag bad min bror att dem kan börja äta utan mig för att jag ska följa den här mannen hem! 

När vi kom hem till dem, den sjuke mannen väntade i köket och jag presenterade mig...för att förkorta hela historien, denna man Zarko, hade sin farmor (i samma kyrka som jag predikade) som för 40-45 år sedan bad för hennes barnbarn...hon dog för 30 år sedan! Denna Zarko är 58 år nu och har haft en framgångsrik karriär som en av Kroatiens främsta konstnär! 


 

Men "problemet" var att han ville ta emot Jesus som sin frälsare! 

Jag presenterade Jesus för honom så gott att jag kunde och efter en 40-45 min utan det minsta respons från Zarko...då började han att le och skratta! Han frågade mig: Zoran, varför skrattar jag? Jag har inte skrattat på många månader! 

Då tog jag hans händer och frågade honom: Vill du ta emot Jesus som din frälsare? HAN SVARADE: JA! Vilken glädje det var i detta hem!

Fem dagar senare får jag en mail från Zarkos svåger att Zarko slutade sit jordiska liv! Jag var både ledsen och glad...ledsen att han dog och glad att Jesus använde mig till att ge absolut sista chansen till Zarko att omvända sig

Varför sa jag sitt jordiska liv? 

För att, så fort, man sluter sina ögon för sista gången och slutar andas...då börjar ett annat liv! Bibeln säger så! När Zarko slutade andas, nästa sekund så mötte han sin frälsare Jesus i sitt himmelsk rike! 


När Jesus hängde på korset så var de även två andra män korsfästa men honom! En man gjorde narr av Jesus, men den andre erkände sin skuld och att dem båda förtjänade detta straff! Men Jesus förtjänade det inte...och sedan bad denna "rövare": Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike! 

Vad svarade Jesus? 

Redan idag skall du vara mig mig i Paradiset! 


Redan idag??? Kroppen var lagt i graven men vår ande kan inte dö! 

Min vän, låt det inte gå så långt som med Zarko eller den rövare på korset... du vet inte om du kommer att ha den tid till att omvända sig!? 

Gör detta idag! Kontakta oss och vi ska hjälpa dig att välja rätt, att välja Jesus och då har du ett säkrad evighet och redan idag ett direkt inträde till Hans rike!


 

9.Evangelium = Frälsningsbönen                                             26 dec 2013


Nu har vi kommit till den punkten i mitt försök av att presentera vad Evangelium är för något och hur du kan tillämpa det i ditt liv! Jag hoppas att du förstod min tanke med det hela? Ville ge dig en större bild på vad Evangelium av Jesus Kristus är för något och att redan idag kan du bli en av hans barn! 


Vi har sett att EVANGELIUM är: glädjens budskap, vittnesbörd, att vara född på nytt, bara två vägar att välja, tron på Jesus, verklig mat, direkt inträde till Guds rike och idag ska vi be den viktigaste bönen! FRÄLSNINGSBÖNEN! 


Vad hindrar dig att du ber frälsningsbönen nu? 

Om du tror på det du läser - då är du frälst och din resa med Jesus börjar här och nu! 


 

Käre Jesus, jag kommer till dig nu som syndare, 

jag ber att du skall förlåta mig för min synd 

och rena mig med ditt blod som du utgör på korset för min skull. 

Jag tror på vad du har gjort för mig och ber dig att komma in i mitt liv! 

Fräls mig, förvandla mig och gör mig till din! 

Jag bekänner dig som frälsare och Herre! 

Tack himmelske Fader att jag från denna stund 

tillhör dig och är ett av dina barn.

Tack att du från denna stund tar hand om mig. 

Tack att jag nu är ren och förklarad rättfärdig och att jag kan känna gott samvete och att jag alltid med frimodighet kan komma till dig! 

Jag ber detta i Jesu namn, AMEN!


 

Grattis! 

Det som du precis har bett, står i Bibeln: 

Rom10: 9-10

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.  

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst!


Nu är du frälst och räddat från evig död och separation från Jesus! 

Hela himlen gläds för dig nu! Välkommen in i Guds familj! 


 

Nu är du redo för en underbar resa med Jesus som din Herre och vägvisaren!10.Evangelium = Gå ut                                                         01 Jan 2014


Vi har kommit till den underbaraste punkten: Jesu missions befallning!


Mark 16:15-18

Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.  Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.  De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem.

De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.


Jesus Kristus är din Herre nu! Och du vill lyda honom i allt eftersom du älskar honom! Han är inte bara din Gud och din frälsare, han är också din bäste vän! Om du verkligen menar vad du har bett och tagit till sig, då kan du inte bara sitta hemma och njuta av din nya live i Jesus! Du måste gå ut och dela denna underbara nyhet med alla som du känner och som du har precis mött! 


Jesus säger att tecken ska följa dem som tror! Vilka tecken??? 


När du möter människor och börjar samtala med dem, då kan du frimodigt fråga dem om det finns någonting i deras liv som de behöver hjälp med...kanske är det sjukdom i deras kropp eller i någons familjemedlem eller vilka problem som helst...fråga dem ödmjukt om det är Ok att du ber för deras behov! Var inte rädd, det finns inte många människor som avböjer möjligheten till bättring! TECKEN ska följa dem som tror!!!  Om du ber så vill Herren själv bekräfta sitt ord genom att besvara din bön och samtidigt hjälper han människorna igenom dig! Börja träna redan idag! Du är inte ensam...DU HAR HERREN JESUS PÅ DIN SIDA! Och ännu en underbar sanning, det är inte din styrka eller förmåga..det är ENBART Herren Jesus som hälar och upprättar! 


 

Du kan bli lugn!


Matt 28:18-20

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. 

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.


Jesus har vunnit en evig seger i och med att var villig att dö på ett kors för min och din synd - men han är inte död, han uppstod från dem döda! Graven kunde inte hålla Konungarnas Konung i sitt grepp länge! Den tredje dagen, tidigt på morgonen uppstod Jesus till liv igen! Han lever och sitter på högra sida av Guds tron! Han ber för mig och dig och alla människor på jorden! Han vill att alla människor ska ta emot honom som sin frälsare och Gud! 

Han har fått ALL MAKT i HIMLEN och på JORDEN! Och han är på vår sida! 


 

Gå därför ut och gör alla människor, som vill lyssna till Guds GLADA BUDSKAP, till lärjungar! Döp dem i vatten, lär dem att hålla alla Jesu bud som han har lärt oss att hålla! Och han är med oss alla dagar...intill tidens slut! 


 

Gå ut och predika:))

 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth