Helande - Ande, Själ, Kropp!

 

 

 

Käre broder, jag hoppas att allt står rätt till och att du är frisk. Att det står väl till med din SJÄL vet jag.                                           3 Joh 2:2

 

Gud vill att vi ska vara hela personer. Inte bara på det kroppsliga området utan till hela vår personlighet. Det är överväldigande att genom Guds nåd få uppleva ett sådant helande i sitt liv och i sin personlighet. Ännu större är det att få förmedla samma helbrägdagörelse till andra.

 

När man får se hur Gud vidrör människor och helar dem och att man själv är en del av det Gud gör är det mest hänförande i ens liv!

I alla fall i mitt liv!

 

Gud har inbjudit oss att vara med om att fullborda hans vilja på jorden, att bygga upp trasiga liv igen, att alska dem som ingen älskar, att ge till de fattiga, styrka de svaga, bota de sjuka, befria de fångna och de plågade, ge mod åt de döende och till och med uppväcka de döda!

 

Vilken förmån vi har och vilket ansvar!

 

Vi behöver se världen så som Gud ser den och ur hans perspektiv. Om han blev så djup berörd av människans elände att han gav sin enfödde son för att rädda oss - då är det väl inte mer än rimligt att vi som bär hans namn ska gå ut och göra det samma. Visst kräver det både tid och uppoffringar och visst kostar det på...MEN det enda som betyder något är belöningen: att få uppleva hur människor blir helade och friska!

Därför börjar man fatta vad det handlar om först när man praktiserar det! Ju mer erfarenhet man får av att be för dem sjuka desto mindre förstår man sig på det! Det finns ingen som har patent på det, men alla Guds barn som förstår...

Ef 3:20

Han(Jesus)som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss!

 

...dem har inga problem med att lägga sina händer på dem sjuka och be för dem! Det är ändå inte min eller din förmåga om att kunna hela dem...det är Jesu kraft som gör det! När vi förstår detta, då är det mycket, mycket lättare att handla i tro!

 

Låt mig berätta en verklig händelse!

Jag skulle precis avsluta min söndagspredikan i Hallstavik Folkets hus när en man i 80-års ålder ställde sig framför mig och sade:

Snälla ber för mig, jag vill inte dö!!!

Vad gör man i sådana lägen? Jag hade tiotals sekunder på mig (när jag hämtade en stol för att mannen skulle sitta på den, eftersom han andades väldigt svårt) för att i mitt inre be till Jesus och påmina honom att det är ändå inte jag som kan hela honom!

Jag citerade Ef 3:20 i mitt inre... Mannen berättade för mig att han hade två svåra hjärtattacker och läkare sade att hans hjärta är så svagt att han har bara några få dagar att leva! Jag knäböjde framför honom, tog hans händer i mina händer och tackade Jesus för helande! Fyra dagar senare, får jag en SMS från pastorparet Maj och Simon i Hallstavik att denna man åkte till sin läkare dagen efter jag bad för honom(måndag) och sade till sin läkare att undersöka hans hjärta igen! Läkaren var utom sig när han fick svaren...det fanns inga spår efter dem svåra hjärtacker och hans hjärta mådde superbra, samt att andningen var normalt igen! JESUS har helat honom och den man lever än!

 

Varför skriver jag detta nu? Jag vill uppmuntra dig som läser att lita på Herren när du skall be, inte bara för sjuka, utan för allt du ber för! Vi ska gå igenom om vad Bibeln säger om olika fall av sjukdomar och helandet, men om du är sjuk idag - kontakta gärna Seved eller mig så lovar jag att vi ska be för dig!

 

Del 2

 

Helbrägdagörelse på det andliga planet!

 

Det här är den första sortens helande som vi ska ta upp. Vi ska i korta drag förklara och försöka definera den andliga helbrägdagörelsen. Med exempel fråm bibeln kan vi se hur den fungerar i detalj! Tänk på att när människans ande blir helad kommer det att påverka alla andra områden i livet och personligheten!

 

När anden blir helad innebär det att ens andliga liv blir förnyat och återupprättat.Man kommer in i en ny realtion till Gud. När anden blir sjuk beror det på individens egen synd! Det främsta och djupaste sortens helbrädagörelse är narutligtvis ATT FÅ SIN SYND FÖRLÅTEN! Kristus förlåter oss när vi ärligt ångrar vår synd och omvänder oss. När vi tar emot hans frälsning blir vår ande helad, och när vi ständigt lever i hans förlåtelse håller vi oss andligt friska och krya!

 

Låt oss titta på några exempel:

 

1. Adam och Evas andliga sjukdom! 1Mos 3:1-24

 

a. De var andligt friska och vandrade med Gud när dagen

b. De blev frestade genom sina sinnen, genom synen, smaken och   högmodet och de syndade genom attvara olydliga

c. Synden förde med sig en medvetenhet om skam och nakenhet och deras första reaktion var just det - att dölja sin nakenhen och skam   d. Den andliga sjukdomen förde med sig skuld som fick dem att springa och gömma sig för Gud

e. Detta fick till följd fruktan och det påverkade deras känslor

f. Gud tog itu med problemet genom att kärleksfullt gå emot synden

g. Det gjorde att mannen skyllde ifrån sig vilket påverkade relationen mellan dem och Gud

h.  Det påverkade också deras fysiska liv eftersom de blev dödliga. det skulle få uppleva smärta, svettas och till sist dö!

i. Deras miljö förändrades eftersom de blev bannlysta från Edens lustgård ( Guds ansikte)  och det blev tvungna att leva i världen under syndernas förbannelse

j. Gud förbarmade sig över dem och förlät dem deras synder när han utgöt blod från ett djur! Det var på på sätt Han helade dem även om de inte blev helt och hållet helade just då.

 

2. Esaus andliga sjukdom!  1Mos 25, 27, 33, Hebr 13:15-17

 

a. Det låg något profetiskt i att Esau och Jakob kämpade mot varann redan när de föddes

b. Esaus matlust inledde honom i frestelse

c. Han syndade när han föraktade sin förstfödslorätt och sålde den till Jakob

d. Han band sig själv med en ed!

e. Han fick namn om sig att vara gudlös

f.  Esau hysta agg mot Jakob när han ständigt påminde sig oförätterna och inte vill förlåta

g. Det fick honom att bli helt ursinning och besluta sig för att mörda

h. Tanken på att mörda var Esaus enda sätt att få utlopp för sin självömkan. Det visar hur det påverkade hans känsloliv!

i. När Esau inte kunde få tag på Jakob som flydde ifrån honom, tog han hämnd genom att göra upprör mot sin far (auktoritesgestalt) vilket klippte av ännu fler relationer!

j. Vi vet inte hur Gud fick Esaus hjärta att mjukna (kanske genom Kakobs förbön och hans "offergåvor" till Esau) men när han träffade Jakob hade han redan förlåtit och accepterat sin bror!

 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth