VAR FÖDDES JESUS ?

Alla vet är att Jesus föddes i Betlehem så som profeten Mika profeterade (Mika 5:2) och som evangelierna bekräftar. (Matt. 2:1; Luk. 2:4, 15; Johannes. 7:42) 
Vi vet också att ute på fältet fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord (Lk.2:8) och att någon gång under natten uppenbarades Herrens ängel framför dem (Lk.2:9) och sa, ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren."(Lk.2:11) 

Men ängeln sa aldrig VAR dem ska hitta det nyfödda Frälsaren! 
Så, jag undrar hur visste herdarna på vilken plats föddes Messias för att besöka Honom? 

Alfred Edersheim erbjuder oss ett logiskt svar genom att hänvisa till en annan profetia som nämns i Mika. ”Och du Herdetorn, du dotter Sions kulle, till dig skall det komma, det forna herraväldet skall komma, dottern Jerusalems kungadöme.” (Mika 4:8) Mika säger klart och tydligt att Messias inte skulle födas i ett stall utan i ett ”Herdetorn” eller ”flockens torn” (som på bilden). 

Alfred Edersheim hävdar att den judiska traditionen pekade på den plats där Jacob begravde sin fru, Rachel. I 1. Moseboken 35:19,20,21 hittar vi det ställe; ”Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem. Jakob reste en stod på hennes grav. Det är den som än i dag kallas Rakels gravsten. Och Israel bröt upp därifrån och reste sitt tält på andra sidan Herdetornet.”
Med tanke på det så visste alla i Israel på den tiden att ”Herdetorn” eller ”flockens torn” (i original hebreiska text heter ”Migdal Eder”) var en verklig plats eller torn c.a 2 mil söder om Jerusalem, nära Betlehem vägen. Det var nämligen i Bethlehem där uppföddes alla offerlamm.
Källor i judisk Mishna indikerar också att djur som "hittades" (som hölls) i Bethlehem fälten och inom ett visst avstånd från "Migdal Eder" var djur (lamm) som används som offerdjur i Jerusalems tempel.

Så,”Migdal Eder” eller HERDETORN var en ren och mycket speciell plats där alla obefläckade NYFÖDDA OFFERLAMM bevarades för att offras i Templet. 

Så, där, … i HERDETORNET, "Sions kulle" på samma plats där alla obefläckade och felfria nyfödda offerlamm bevarades för att sedan offras i Templet, föddes Jesus, Guds OFFERLAMM och med detta uppfyllde han lagen om offerlamm. Jesus (eller Jeshua på hebreiska) var det perfekta Guds OFFERLAMM som skall ges till hela mänskligheten, en gång för alla.Halloween och Valborgsmässoafton Satanismens högtider!

 

Halloween  och Valborgsmässoafton är mycket populära högtider av miljontals människor världen runt som i Sverige.

I dagens alltmer moderna sekulariserade samhälle kan Halloweenfirandet i Sverige förklaras av den alltmer amerikanska kulturens påverkan genom bland annat TV, filmer och musik.

Vissa kristna församlingar har inget emot att själva och även deras barn delta i Halloween och Valborg. De klä sina barn till spöken, onda andar, häxor och mycket andra otäckta onda varelse utan att ens tänka på att de leker med det som de flesta innerst inne är rädda för, nämligen spöken, döden och de ockulta.

För att vara helt ärlig för några år sedan hade jag inte heller något emot Halloween eller Valborgsmässoafton firandet. Anledningen till detta är (bland annat) att i det svenska samhället och bland många kristna sällan någon upplyser sanningen om Halloween och Valborg som något negativt man bör ta avstånd ifrån.

Idag är jag helt övertygad om att det finns onda krafter bakom varje Halloween och Valborgs firande trots att det kan se oskyldigt, spännande och underhållande ut. Fakta om Halloween och Valborgsmässoafton bevisar att de kommer från de gamla hedniska traditioner som har sitt ursprung från Irland och delvis från Skottland och som är nära förknippade med det ockulta. 

Vad alla kristna måste få kunskap om och förstå är att Halloween och Valborgsmässoafton är två hedniska Satanistiska högtider som fokuserar sig (som alla känner till) bara på döden och är farliga att medverka i trots att de framställer som något roligt och oskyldigt.

Satanisten Anton Szandor LaVey som 1966 grundade sin satanistiska kyrka i San Francisco på Valborgsmässoafton har i sin bok ”The Satanic Bible” skrivit att de finns två storhelger som firas av alla satanister;   

1. ”Halloween” den 31 oktober och

2. ”Valborg” sk."Walpurgis" den 30 april

                                                                                    

Halloween kommer ursprungligen från den keltiska nyårsfesten och sabbaten "Samhain" som firades på natten den 31 oktober då samlades ockulta präster och häxor på ”Black Sabbath”. Halloween är faktiskt en helig, officiell religiös högtid för "Vikaner", dvs. häxor, baserad på de gamla traditionerna av trolldom och det ockulta. Trots dessa fakta accepteras de hedniska ockulta fester av nästan alla, till och med de ”kristna” hyllar dessa sataniska traditioner. Det som allmänhet inte vet är att Satanismen är ondskan tät kopplad med många mord och massjälvmord under dem helgerna. Hitler själv dog på ”Valborg” sk."Walpurgis" den 30 april.

I boken av satanism av Wade Baskin står det skrivet att dödskallar och skelett representerar dem dödas gud. Dödskallar är heliga reliker och avgudaobjekt i satanismen då satanister avgudar dödskallar från förfäder för att skapa kontakt med dem dödas andar.

 

Halloweenlyktor som består av en pumpa, maj rova eller en kålrot med ett urskuret lock heter också ”Jack-o-lanterns” som är en förkortning av ”Jack i lyktan” där ”Jack” är ett annat namn för Joker eller Satan. Halloweenlyktor brukar placeras på stolpar eller i fönster för att avvärja de dödas andar.

Valborg var från början ett katolskt helgon som blev senare egentligen en hednisk högtid som firar vårens seger över vintern. Valborgsnatten förknippades tidigt med demoner och häxor och är inte så konstigt att förstå att det förekommer fyllerier, våldtäkter och misshandel och mord just denna natt.

Varje år under Valborgsmässoafton och Halloween bortrövades ett stor antal personer världen runt mest barn och spädbarn för att under dessa helger rituellt dödas som ett offer åt Satan. Under dem helger offras det och mördas också ett stort antal djur. Många satanistiska seriemördare inledde sina mord med att tortera och mörda olika djur innan de ger sig på människor. Vissa satanistiska grupper uppmanar unga medlemmar att begå (vissa helt frivilligt) självmord som offer till Lucifer dvs. Satan. Andra (icke)medlemmar utsätts för rituellt sexuellt övergrepp och gruppvåldtäkt på alla möjliga vidriga sätt. Många sådana grupper framdriver också sina unga tjejer och barn till rituell graviditet vars spädbarn efter förlossningen offras till Satan på det viset att huvudpräst skär halsen av bebisen och all blod samlas för att medlemmarna ska dricka efteråt för att (tror dem) få den dödas energi och kraft. Allt detta sker under Halloween och Valborgs helger!

Alla barn som medverkar i Halloween omedvetet deltar i dem satanistiska ritualer och tragiskt nog vet varken de eller deras föräldrar inte om det. 

I USA varje år den 30 oktober (natten innan Halloween) uppkommer ett stort antal anlagda mordbränder (Detroit, Camden i New Jersey och många andra städer) som är ett makalöst exempel på hur Halloweenfirandet kan gå över styr. Förutom bränder i anknytning till Halloween så förekommer andra våldshandlingar som ökade fall av mord och våldtäkter (New York och Boston)där Halloweenkostymer varit inblandade.                                                                                  Många elever i New York under dessa dagar stannar hemma från skolan p.g.a.. rädsla för att de ska utsättas för Halloweenrelaterat våld.

Grundare av ”Church of Satan” Anton LaVey sa en gång, "Jag är glad över att kristna föräldrar tillåter fortfarande sina barn att fira Halloween (d.v.s. Satan) åtminstone en natt under hela året." 

Den kände programledare och tv-predikant i USA Pat Robertson uppmanade alla barn på TV som tigger bus och godis att INTE medverka i Halloween eftersom keltiska ockulta präster ”Druiderna” brukade klä sig precis som dem när de utförde människooffer. Dessa barn helt enkelt imiterar satanistiska ritualer och själva deltar i dem.            

I Sverige Metodistpastor Berndt Isaksson kommenterade också att ” Ingen kan vara omedveten om att sekter som tillber Satan är ett växande fenomen i vårt samhälle. Till och med inom musikbranschen finns det grupper som tillber Satan och hyllar honom. Därför finns det ALL ANLEDNING att varna för att Halloween ”öppnar upp” så att våra barn ska tro att även den renodlade satanismen är oskyldig och ofarlig.

 

Vad säger Bibeln!

 

Bibeln lär oss att lämna alla mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning! (Rim.13: 12) eftersom ljuset har ingenting gemensamt med mörker (2 Kor 6:14.) eller en eventuell överenskommelse mellan Kristus och Satan! (Rom 6:15)

I 5 Moseboken läser vi att de gärningar är avskyvärda för Herren men också var och en som gör och medverkar i sådant;

"Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, …"(5 Mos 18: 10-12) ”Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er,...”(2 Kor 6:17)

Kära, det finns ingen tvekan om att Halloween förhärligar och glorifierar häxor, döden, trolldom, demoner, onda andar och Satan själv!

I 2:a Moseboken 34:11-17 står det; ”RÄTTA DIG efter det jag i dag befaller dig."

"Du skall skaffa bort det onda ifrån dig. " (5 Moseboken19: 19) ”Du skall inte tillbe någon annan gud! Du skall inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt dem.”

 

Jag uppmanar idag alla sanna kristna just under de satanistiska högtiderna som Halloween och Valborg att träffas tillsammans i en gemensam bön och fasta och andligt kriga mot de mörka, onda krafterna för att rädda någons liv.

 

Så, jag ber alla; LÅT INTE ERA BARN MEDVERKA I HALLOWEEN eller Valborg utan lär de om Jesus för att de ska lära sig respektera och uppskatta den som älskar dem och som dog för dem på korset. Gods vilja är att alla ska lära sig känna igen, reagera och vidta åtgärder mot våld, ondska, lögner, svek och egoism och att älska och respektera din nästa som dig själv! ”Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja.” (Ef. 5:16,17)                                                                                                             

Ni ska veta att ingen som är en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.                                                                                                                                                                         

Så, nu när ni vet detta måste också veta att det finns alltid ett högt pris att betala om man medverkar i sådana firandet som det står i Bibel ”Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. HA DÄRFÖR INGET MED DEM ATT GÖRA” (Ef. 5:1-7) ”Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat.”( Efesierbrevet 4:17,18) 

                                            

Herren välsigne er och bevarar från dessa firanden!

 

 

 

 

 

 

Den kristna väckelsen!

Väntar du fortfarande på väckelse i vårt land?  OK! Men… väntar du på att Gud ska väcka människor helt utan dig? Oj, då har du helt fel och förstår inte riktigt vad väckelse är och hur går det till.

Väckelse betyder ett andligt genombrott, uppvaknande och förnyelse i sin kristna tro båda av en kristen och icke kristen människa!

Det hebreiska ordet i GT för omvändelse (”shuv”, substantiv: ”teshuvá”) betyder att ”vända om” eller ”ändra färdriktning” och det grekiska ordet i NT (metánoia) betyder ”sinnesändring” eller ”ånger”, alltså att ”ändra sitt sinne".

Enligt Guds Ord och egna erfarenheter börjar väckelse med ånger i hjärtat, tårar och OMVÄNDELSE. ( Neh. 8, Apg. 2) Bibeln säger också att en sann omvändelse i hjärtat kommer att leda till en förändring av alla handlingar (Luk. 3: 8-14; Apg. 3:19). I Apostlagärningarna 26:20 står det att människor "… ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som HÖR TILL omvändelsen."  

Omvändelse är ett egentligen ett övernaturligt verk av den Heliga Ande i vår ”sinne” som är människans kärna och ett ”kontroll center” av all vårt intellekt, som övertygar en icke troende person om dennes syndiga natur och synd mot Gud som får samma person att nu djupt ångra sig, be Gud om förlåtelse och vidare inte fortsätter leva livet i synd utan leva för sin skapare och göra Hans vilja! Det är en radikal vändning i 180 grader från mörker till ljus. (Apg. 9)

Det mest uppenbara exemplet på VÄCKELSE är den från Nehemja. I den 8-de kapitlet läser vi att Nehemja samlade människor och ”De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes.”  Detta resulterade omvändelse och väckelse i deras hjärtan eftersom de ”GRÄT när de hörde lagens ord.” (Neh.8:9)

Den nya på nytt födda människan fortsätter rena sig dagligen i lammets blod och pratar gärna vidare om sin andliga erfarenhet med andra ofrälsta (och ”frälsta”) människor och på det viset är väckelse igång! En sann andlig väckelse i människans hjärta brukar alltid präglas av ökat bibelintresse, viljan att vittna och prata om Jesus samt strävan att lära känna den Bibliska Guden!

Om det nu stämmer att evangeliska kyrkor i Sverige är nu fulla med omvända, frälsta människor som älskar Jesus då undrar jag varför har inte väckelse börjat och spridit sig för länge sedan och varför är inte väckelse fortfarande i full gång?

Sedan jag kom till detta land kände jag i anden att det finns många andliga problem i denna nation. Många som kommer till kyrkan säger att dem är frälsta fast de lever livet såsom behagar och passar dem precis som de ofrälsta gör. I deras liv syns inte den förändringen Bibel talar om! (2 Kor.5:17) De kommer till kyrkan bara för att umgås med andra men när dem kommer hem sätter dem sig framför TV, datorer eller andra meningslösa aktiviteter som passar och tillfredsställer dem och inte Gud. Dem medvetet och omedvetet tillåter att infekteras av all smuts från Internet och TV men pratar gärna att väckelse är på väg. Många av dem egentligen älskar allt världen har att erbjuda trots att det står; ”… anpassa er inte efter den här världen…,” (Rom 12:2) och att en kristen ska ”hålla sig obesmittad av världen” (Jak.1:27) eftersom ”vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.”(Jak.4:4). Deras livsstil helt öppet bevittnar om deras köttsliga frukter (Gal.5:19–21) samt att dem fullständigt struntar inte bara i sitt eget liv utan också struntar i att deras nära och kära inte är frälsta och att dem sakta men säkert går till helvete! I själva verket uppfostrar många sina medlemar att egentligen vara ”salt utan smak” eftersom dem har blandat så mycket av värdsliga värderingar och vanor när Jesus tydlig betonar att världen kommer att hata oss eftersom den hatade Jesus först! Dem tittar dagligen på världen, umgås gärna med världen istället för att umgås med kristna, dem ser ut som världen och skrattar åt alla världens omoraliska skämt och älskar deras smuts men förnekar allt detta! I många församlingar märker man en tro utan den Heliga Ande, en kristendom utan på nytt födelse, förlåtelse utan omvändelse och en Himmel utan Helvete! Märkligt nog att alla de tror att dem kommer till himmelen men dem flesta vill faktiskt inte ha Gud där eller vill ha den Guden de själva byggde i sitt sinne och inte den från Bibeln! Dem människor vill inte heller höra predikningar om SYND, OMVÄNDELSE, DOM, och HELVETE eller att man ska LEVA ETT HELIGT LIV och sträva efter rättfärdighet som Guds ord lär. Dem människor ser ut som Kristus efterföljare men har avvisat allt hjälp, vägledning, kraft och smörjelse av den Heliga Ande!

De vill inte längre annalisera det dem hör i kyrkanoch inte längre står de ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare och predikanter efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.” (2 Tim.4:3) Dem har börjat värdera och uppskatta nöjen i kyrkan mer än vad den Heliga Anden har att ge. De oandliga ledarna har börjat på det viset roa syndarna med sin falska andlighet som har till slut spridit sig och smittat hela vår kristna kultur och tro. Dagens kristendom har uppenbart också tappat kunskap och förståelse för Guds helighet och automatiskt missat alla dem djupa andliga budskap Jesus talade om. Gud betonar och varnar genom sin profet Hosea att hans folk GÅR UNDER i brist på kunskap om Honom och Hans ord. (Hos.4:6) Men idag behöver man inte vara en profet för att se att många kyrkor i Sverige är proppfulla med oomvända religiösa människor! Problemet i dagens kristendom är att man inte behöver vara andlig eller frälst och i vissa fall inte ens tro för att vara medlem i någon församling. Det mest skrämmande är att vissa pastorer och de äldste i kyrkan inte alls ser problemet eftersom de har (tyvärr) liknande ”andliga” egenskaper som deras medlemmar.

Paradoksalt nog just sådana ”kristna” väntar på väckelse men det händer fortfarande absolut INGENTING i åratal varken i församlingar eller i deras egna hjärtan.  

Vi sitter i kyrkan och trivs med våra fattiga religiösa liv och tror att vi är frälsta fast vi inte är det. Kära vänner det är ingen kritik utan en tragisk, sorglig sanning!

Vi har blivit självupptagna och själviska och struntar helt i andra bröder och systrar i församlingen. Det märks att Jantelagen har tagit över Guds lag i kyrkor! Trots Jesus bud att vi ska älska varandra finns det också några i kyrkan som inte ens hälsar utan vrider bort sitt ansikte och låtsas att dem är upptagna med något annat. Det finns också vissa kristna grupper som inte välkomnar de kristna med invandrarbakgrund. Detta är skrämmande!

Jo, jag är mycket oroad över den situationen i landet och att Gud snart beslutar att eftersom vi har förkastat Hans kunskap, skall också Han förkasta oss så att vissa inte längre blir Hans folk (Johannes 15 :2), och eftersom vi glömde att lyssna på sunt Guds undervisning skall Han därför också glömma våra barn. (Hosea 4:6)

Kära vänner! Ser vi verkligen klart?

Vi måste förstå att Herren vill ha ett HELIGT folk som lever för honom, som gör HANS VILJA och som är villiga att ge sitt liv för honom och inte en sovande, apatisk och ljummen kristendom som lever och behagar sig själva.

Jag undrar med sorg i hjärtat; när ska kristna i Sverige inse att omvändelse är något som måste vara en aktiv daglig process i deras liv? Gud har lovat att väckelse kommer men bara OM vi kristna börjar ödmjuka oss och be och söka Guds ansikte och OM vi omvänder oss från våra onda vägar och att då vill Gud höra våra bön och gråt från himlen och förlåta våra synder och SKAFFA LÄKEDOM åt oss i Sverige. (2. Krönikeboken 7:14) Det räcker inte att du har omvänt dig en gång för kanske många år sedan och tycker nu att du sitter säkert! NEJ! Omvändelse fungerar inte som en vaccin spruta! Kolla i Guds ord!

Nehemja vittnade och såg bevis på väckelse hos Guds folk. ”Ty allt folket GRÄT, när de hörde lagens ord.” Det var tårar och rop till Gud och väckelse var i gång! Idag väntar många kristna på väckelse men fortfarande ser man inga tårar och rop i deras egna liv och ingen vill vara dagens Nehemja eftersom ingen vågar eller vill ta de initiativ som behövs! Kära bröder och systrar, vi måste inse att väckelse börjar i mitt och i ditt omvänt, ångerfullt, förkrossat och bedrövat hjärta(Ps.51 och Ps.34) med FASTA, GRÅT OCH KLAGAN.”

Vill du verkligen uppleva väckelse så måste det ske en andlig förändring först i ditt hjärta som det var med Nehemjas! (Neh. 1:4)

Så, låt mig då fråga dig; När grät du sist då du läste något från Guds Ord? När grät du sist då du satt i din bönekammare och sökte Guds ansikte? När grät du sist då du erkände din synd för Herren? (1. Johannes 1:8-10) Du som kallar dig för kristen, du som kallar Jesus för ”Herre”, ”Riv sönder ditt hjärta, och VÄND OM till Herren, din Gud.”(Joel 2:12,13)

Guds Nåd och välsignelse vare med er alla!  

”DÖM INTE” eller ”DÖM RÄTT”

Ett av mest feltolkade Jesu ord som alla (märkligt nog) kan och som oftast hörs bland kristna i kyrkan är ”Döm inte…”.

Säger Jesus verkligen att det är fel att vi ska döma och tillrättavisa andra? Är det bibliskt eller inte att kristna ska uttala dom?

Jesus säger; ”Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga.” (Matt.7:1-5) och ”Döm inte, så blir ni inte dömda.”

För att vi ska förstå rätt måste vi ta oss tillbaka till Jesu tid. När Jesus talade de orden - han riktade dem till Judiska religiösa ledare, fariséerna. De hade regelbundet egna slutsatser och brukade döma människor efter deras ursprung, utseende och status. De trodde också att bara de som var ledare hade RÄTT till slutgiltiga domar om människor eftersom de hade högst religiös status i Israel. Därför sade Jesus till fariséerna; ”Döm inte, så blir ni inte dömda.”

Idag, när man vill tillrättavisa någon i kyrkan eller peka på någons synd, det först man hör är ”Åh, Döm mig inte så blir du inte dömd”. Dessa kristna älskar att upprepa de orden gång på gång eftersom de vill dölja sin trasiga relation med Gud eller egen synd. De kristna vill inte att vi ska tillrättavisa deras köttsliga andliga trasiga tillstånd inklusive alla köttsliga ”frukter” de bär!

Men,…om alla domar är synd, då är Gud en syndare och vi vet att Gud (tillsammans med oss) kommer att döma hela världen!

”Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting?” (1Kor.6:2,3)

Vi MÅSTE döma i vardagen så som Jesus DÖMER SJÄLV när han kallar vissa för hundar och vissa för svin! ”Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen” (Matt. 7:6). Jesus var också mycket dömande mot fariséer och kallade dem för ”hycklare”, ”Blinda dårar”, ”Vita gravar”, ”Blinda ledare” (Matt 23:15- 36)

Vi är INTE kallade till att "inte döma" utan vi är (enligt Guds Ord) kallade till att (när vi dömer)  att inte döma falskt, orättvist och hycklande som fariséerna gjorde.

”Så säger Herren Sebaot: ´DÖM RÄTTA DOMAR (Sakarija 7:9) eller ”DU SKA INTE HANDLA ORÄTT NÄR DU DÖMER. Du skall inte hålla med någon för att han är fattig och du skall inte vara partisk för den som har makt. DU SKALL DÖMA DIN NÄSTA MED RÄTTVISA.” (3.Mose.19:15,16)

Jesus själv säger; ”DÖM INTE EFTER SKENET, UTAN DÖM RÄTT!" (John.7:24) så, om vi inte får döma andra …då motsäger Jesus sig själv med dessa ord! 

Därför måste vi tillrättavisa, läxa upp, varna, uppmana och förmana andra kristna enligt Guds ord; ”Förmana på samma sätt de yngre männen att visa gott omdöme i allt,…”(Titus 2:6) ”Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck...” (Titus 2:15) ”Vi uppmanar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga,…” (1.Tess. 5:14)

Rättvis DOM är Guds ord. ”Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig: DET ORD som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen.” (Joh.12:48)

Så, vrid inte Guds Ord som Satan hela tiden gör och på det viset bedrar många! 

 

 

INTE ALLA som säger ’Herre, Herre’ ska komma in i himmelriket!

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.” (Matt.7:21-23)

När Jesus säger att inte alla som kallar Honom för ’Herre, Herre’ ska komma in i himmelriket ”då pratar Jesus just om de människor som går till kyrkan och kallar sig själva ”kristna” och som kallar Jesus till sin ”Herre”.
Dess människor tror att de kommer till himmelen för att de undviker alla onda gärningar och försöker göra goda gärningar men samtidigt har de inget brustet hjärta, ingen medkänsla för andra kristna i egen församling och dessvärre ingen oro över varför deras nära och kära inte är omvända och frälsta. De sk. Kristna har ingen sorg och gråt längre över sina synder och inga tårar när de ber och ingen vård och ångest i sitt liv. Jag vet vad jag pratar om eftersom jag själv var en av dem!
De kristna är vilsna, förlorade och religiösa kyrkobesökare som inte kommer att finna evigt liv hos Jesus trots sina goda gärningar. ”Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, ty deras ögon är tillslutna, så att de inte ser, och deras hjärtan, så att de ingenting begriper.” (Jesaia 44) ”De skall höra, men inte förstå, och de skall se, men inte begripa.”
Vissa av dem har också enligt Jesus varit tydligen välkända kyrk arbetare eftersom de har profeterat, drivit ut onda andar och gjort många andra kraftgärningar med hjälp av Jesu namn, men de har i sitt liv avisat all påverkan, vägledning och smörjelsen av den Helige Ande. Deras liv var INTE märkt av Guds vilja. "På deras frukt ska ni känna igen de" säger Jesus. Deras livs still i vardagen visar vem de egentligen var och vem de egentligen är!
Det Jesus säger i dess versar är egentligen detsamma som; ”Gå bort från mig NI som hävdar att ni är mina lärjungar, NI som kallar er själva för Kristna och NI som kallar mig för ”Herre”! Ni har inte sökt mitt ansikte, Ni har inte kommunicerat med mig och har INTE lyssnat på mina ord och ville INTE heller göra som jag sagt utan NI levde era liv precis som alla andra i världen som inte känner mig.” NI levde era liv så som behagade och passade ert själviska sätt!” Ni tittade på TV program som misshagade och förargade mig! På grund av andra olika saker hade Ni aldrig tid att söka mig som ett barn söker sin fader. Gå bort Ni självcentriska pastorer som varken levde eller predikade evangeliet utan ville behaga sig själva och andra men inte mig!


 

Är du en SANN KRISTEN eller bara RELIGIÖS ?

Idag bevittnar vi att många av dagens kristna (inklusive många äldste och pastorer) har INTE en BIBLISKT SYN på VEM Gud den Allsmäktige egentligen är.
Bara för att du är medlem i en kyrka eller för att du sjunger i kören, är en av de äldste eller kanske är en pastor i församlingen innebär INTE att du är en SANN TROENDE. Och definitivt är du INTE en sann troende om du lever i synd. Trots att vi alla lever i en kultur... som legaliserar och förhärligar synden ska ett Guds barn (enligt  1Joh 3:9) INTE fortsätta leva i synden!
Anledningen till att många kristna och pastorer idag är toleranta mot synden är att många INTE KÄNNER den Gud som beskrivs i Bibeln och dessutom vet inte hur GUD ser på synden som alltmer smyger sig in i kyrkan!

Orsaken till den toleransen för synden ÄR brist på Bibelläsning, personlig bön samt brist på en vilja att lära känna och älska den Gud som Bibeln beskriver! De helt enkelt vandrar INTE i Anden (Gal.5:16,17,18).
De har blivit RELIGIÖSA.
Faktum är att många av dagens evangeliska kyrkor i Sverige STYRS AV EN främmande ICKE BIBLISK ANDE. Församlingar är i själva verket proppfulla av oomvända (men snälla) människor som sakta men säkert går mot egen undergång!

Tragiskt nog har de skapat SIN EGEN BILD  av en Gud som älskar och förlåter allt dem gör och kommer att göra med hjälp av vissa Bibelord som stödjer deras uppfattning. De förkastar och ignorerar många andra viktiga Bibel versar och liknelser som talar om andra mycket viktiga Herrens egenskaper. Ett exempel är  HUR SER HERREN PÅ SYNDEN och hur FARLIG SYNDEN ÄR för människan.

De religiösa kristna lever inte enligt ordet som säger  ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”
Deras liv  förblir oförändrad trots att de ser ut som ÄKTA på söndagens gudstjänster. De gillar sig själva och styr sina liv efter egna tankar och begär. De har egentligen skapat en ”gud” efter sin egen avbild. En ”gud” som älskar saker de älskar, en ”gud” som tycker likadant som dem och en ”gud” som hatar saker dem hatar. Därför står det i Psalm 50:21 ”du har trott att JAG är som du!”�

Dessa kristna visar ingen Guds fruktan för den Bibliske Gud utan älskar sin FALSKE Gud och det är tyvärr HONOM de prisar och sjunger i kyrkan istället för den riktige Jesus från Bibel. Varje dag de bekräftar med sitt liv att de INTE lever den livsstil som beskrivs i Bibeln (1. Johannesbrevet) eftersom dem visar ingen FRUKT AV DEN HELIGA ANDE (Galaterbrevet 5:22).
Deras TRAGISK öde beskriver Jesus i Matteusevangeliet 21:18,19 men tyvärr,… även detta ”ser” de inte som en fara eller en varning utan fortsätter leva obekymrat som vanligt!

 

Vilken typ av pastor / Predikant vill man ha i våra kyrkor?

De finns tyvärr pastorer och evangelister som bara älskar sin titel ”Pastor” och ”de främsta platserna i kyrkan” och njuter av den respekt kyrk medlemmar ger dem när de möts precis som fariséerna gjorde på Jesu tid (se Luk.11:43,44). 
Sådana pastorer är HYCKLARE och har egentligen ingen kärlek för människor i församlingen. Dem leker med makten dem fått och bryr sig mer om sin egen image och att ”rengöra utsidan av bägaren och fatet, men deras inre är tyvärr oförändrat och fullt av rofferi och ondska.” 
Dem pastorer älskar sig själva och tänker bara på sig själva samt hur de ska prestera, uppträda och underhålla i predikarstolen. Dem har nu för tiden inte vilja att i kyrkan presentera Jesus utan har behov av att tala om sin egen person och talanger samt visa sitt agnostiska tal förmåga framför alla. 
Deras sk. evangelium, teologi och deras förkunnelse är så fel och icke bibliskt att många av deras kyrk- medlemmar (som de själva) efter söndags gudstjänster lever värre än människor som inte går till kyrkan och har någon kunskap om Jesus. 

Det märks att dem allt färre använder Bibliska texter och verser under sin sk. ”predikan” och på det sättet lämnar dem människor i församlingen helt utan ”levande vatten som flödar fram till evigt liv." (John 4:10) eller andligt bröd. 
Guds Ord talar att vi ska leva av det som utgår från Herrens mun” eftersom ”Guds ord är levande och verksamt. (Hebr 4:12) och riktig mat för varje föd på nytt person. Jesus säger att den som dricker av det vatten ska aldrig någonsin törsta.” 

Lika ansvariga är de äldste och alla ansvariga i församlingen som var överens om att anställa en sådan person eftersom ”de vill inte längre lyssna på sunda läran utan vill samla åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.” 
När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna.
Med allt säkerhet kommer sådana PASTORER och äldste i församlingen då att darra eftersom de gav människor i församlingen ingen andlig mat och levande vatten utan lämnade dem att sakta men säkert andligt dö! 

Herren talade; …”jag var hungrig och ni gav mig INTE att äta. Jag var törstig och ni gav mig INTE att dricka.” 
”Ni har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville komma in … HAR NI HINDRAT." (Luk.11:52) 

”Ve er! Ni liknar omärkta gravar som folk trampar på utan att veta om det. Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.”

Dem har glömt att de allra viktigaste egenskaper som en pastor eller predikant har är att de ska främst vara ÖDMJUKA människor som söker GUD, som lever dagligen i Guds närvaro samt tillbringar mycket av sin tid på sina knän strävande efter Guds vägledning och inte slösar sin tid på oväsentliga och "världsliga" saker. 
Dem skall vara heliga i hela sin livsföring och INTE bara på söndagar under gudstjänsten. Ty det står skrivet: ”Ni skall vara heliga, ty jag är helig" (1 Petrusbrevet 1:15-16)
Med andra ord, vi i Sverige och i hela Europa behöver pastorer som DAGLIGEN ödmjukar sig framför Herren, lever i bön och söker ständigt hans ansikte eftersom "ett förkrossat och bedrövat hjärta Gud föraktar inte". (Ps.51:19) 
Om någon verkligen vill känna Gud och följa honom oavsett vad det kommer att kosta måste man framför allt frukta Gud mer än han fruktar någon man.Varje träd som inte ger frukt kastas i elden

Mycket av vår kristendom i Sverige idag bygger på de gamla predikningar, egna uppfattningar och olika köttsliga tolkningar. Sorgligt nog att det mesta av vår tro kommer till oss genom vår liberala kultur förändringar i samhället som mer och mer predikas i våra kyrkor och inte från Bibeln. I dag lever många kristna i tro att allt är tillåtet och att Gud förlåter allt de gör och kommer att göra, eftersom Gud är evig kärlek. Detta är helt fel tolkning och farlig villfarelse som smyger sig mer och mer in i kyrkan. Just dem kristna sjunger i kyrkor om att Gud är kärlek medan de själva lever i synd!
Många av dem lyssnar till Jesu ord, ja, men de gör och lever INTE så som det står i Bibeln. De säger att de tror, men deras frukt vittnar om annat och dem vilseleder de icketroende. De skryter på ett fint sätt om sig själva när de predikar, ber och när de talar om sina goda gärningar och liksom fariséerna, tackar Gud att de inte är som andra människor. Deras frukt är inte det som Paulus betonar i Galaterbrevet 5:22
”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet”.
Deras ord och handlingar är själviska och onda och de kan inte själva se deras eländiga tillstånd de hamnat i. Detta är den största bedrägeri där det mänskliga sinnet kan falla; dessa människor tror att de är på rätt spår, men i själva verket går de på ”den breda vägen” mot förstörelse och egen undergång. De tror att de har gjort något bra på det religiösa området, men Jesus kommer så småningom att riva mantel av deras självrättfärdigande och kommer att visa dem deras sanna bild med alla brister och fullhet av deras karaktär.
Jesus säger om dem; ” Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många (kristna) skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. GÅ BORT IFRÅN MIG, ni laglösa!” (Matteus 7:21-23)
Bibeln lär aldrig att en person kan vara en ÄKTA kristen men samtidigt leva köttsligt eller leva i synd.
Bibeln lär att en ÄKTA kristen har fått en ny karaktär. (”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.” 2 Kor.5:17)
Den ÄKTA kristen vet att han har en fader som älskar honom och bryr sig om honom. Just den fadern disciplinerar och vakar över honom varje dag. Den ÄKTA kristen lever varje dag i lydnad och är trogen Guds ord och i en ständig förändrings process i samarbete med den Heliga Ande. Ju mer tiden går blir han mer och mer känslig för varje misstag (synd) han begår i sitt kristna liv och mer och mer ödmjuk ju äldre (i anden) han blir.
Om du som är frälst är en äkta kristen då ska du agera och uppföra dig som äkta kristen. Jag säger inte ”spela en äkta kristen” eller ”härma en annan äkta kristen” utan LEVA ett äkta kristet liv. Det står skrivet att alla vi ska kännas igen på de frukter vi bär. (Mat.7:20)
Varje träd visar och är känd på den frukt det bär. Det är våra ord och våra handlingar vi gör varje dag som bevisar vilken frukt vi bär. Glöm inte att "Varje träd som INTE bär god frukt huggs bort och KASTAS I ELDEN.(Matt 7:19)

 

 

Utan Helgelse kommer ingen att se Herren!

Många kristna idag tror att om man omvänder sig från sina synder och tror ÄR verkligen frälsta... Ja visst, men,... detta stämmer bara i just det ögonblicket då man blev frälst. Enligt Guds ord, behövs det nämligen MER än bara uppriktigheten i en singel bön någon gång i livet för att få frälsning. Alltså, man kan inte be en bön, sedan följer vatten dop och efter det får man ett bevis om medlemskap i någon församling och då blir man automatiskt frälst! NEJ!
Enligt Guds Ord SKA man omvända sig från synder, tro och sedan dopas i vatten men frälsningen är nämligen mer än bara låta sig dopas i vatten och sedan i fortsättningen besöka en Kyrka! Vissa också tror att de är frälsta eftersom någon evangelist eller kanske pastor sa till dem att de är frälsta. Dem som seger så borde ha tillbringat mer tid åt att studera sin Bibel (om de har en)!!!

Allt i våra Kristna omvända liv måste grundas på GUDS ORD och en sund kristen undervisning med hjälp av den Heliga Ande! Frälsningen är INTE som en „vaccin spruta“ man får en gång i livet och är sedan „försäkrad“ livet ut. NEJ! NEJ! NEJ!En person som har blivit frälst måste FORTSÄTTA följa Jesus och leva vidare ett andligt och ETT HELIGT LIV.

I Första Petrus brevet 1:15,16 står ; „Lev ett alltigenom heligt liv, liksom Han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet (i 3 Moseboken 11:44): „Jag är Herren, er Gud: ni skall vara heliga och förbli heliga, ty jag är helig.“ …för UTAN HELGELSE kommer INGEN att se Herren.(Heb.12). Alltså, INGEN! Du kan tro hur mycket du vill ty "Även de onda andarna tror det, och bävar" och de är INTE FRÄLSTA eller hur!?
 Där ser vi att det som faktiskt krävs är enligt Guds ord människans HELGELSE som en vidare fortsättning av den Helige Andens bearbetning i den människans liv

 

Den FALSKE kristen

Mycket av vår kristendom i Sverige idag bygger på de gamla predikningar men även av egna uppfattningar och olika köttsliga och nya tolkningar. Sorgligt nog att det mesta av vår tro också kommer till oss genom våra liberala förändringar i samhället som mer och mer predikas i våra kyrkor och inte från Bibeln.

Det är sorgligt att säga, men enligt vad Jesus har sagt inte alla som påstår sig vara en kristen är verkligen en Kristi efterföljare. Detta menas att inte alla kyrk-- medlemmar eller de som kommer till kyrkan tillhör Jesus.

Jesus sa; ”Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” (Matteus 7:21-23)

Johannes varnar; ”Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.” ( 1 Joh.4:1) ”De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem.” (1 Joh.4:5)

I dag lever många kristna i apati, synd eller ”vilar” i likgiltighet och samtidigt tro att allt är tillåtet och att Gud förlåter allt de gör och kommer att göra, eftersom Gud förstås är kärlek. Detta är helt fel tolkning av Guds Ord och en farlig villfarelse som smyger sig mer och mer in i kyrkan.

Paulus betonar i Romarbrevet 6:1,2,3. ”Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?


Tragiskt nog, just dem kristna sjunger i kyrkor om att Gud är kärlek medan de själva lever i synd! Dem lever i sin egen uppfattning av sin tro på Jesus och om någon kommer till dem och säger något om deras synd eller ifrågasätter deras tro och deras apati känner dem genast irritation och obehag.

Många av dem lyssnar till Jesu ord, ja, men de gör och lever INTE så som det står i Bibeln. Jesus säger;  ”Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ när ni inte gör vad jag säger? ” (Luk. 6:46)De säger att de tror, men deras frukter (deras liv) vitnar om annat och är sådana att dem med sitt livs stil vilseleder både kristna men också de icketroende. ”En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter.” (Fil.1:15)

Många kyrk arbetare följer helt enkelt sina egna program, vare sig det är pengar, berömmelse eller politiskt inflytande. Dessa falska kristna kommer i många former, men kanske ingen av dem är farligare än de ”andliga” Narcissister.

(En Andlig Narcissist är en person som använder evangeliet för att propagera, upphöja och hylla sig själv och samtidigt förnedrar andra.)

De icke andliga kristna skryter på ett fint sätt om sig själva båda när de predikar och när de ber och när de talar om sina goda gärningar och liksom fariséerna, tackar Gud att de inte är som andra människor. De föredrar att leva i falska förhoppningar än att höra och leva i sanningen! De tror att de står rätt med Gud och utan problem kommer till Himmelen men när man tittar på deras liv allt talar att de lever i en lögn.

Deras ord och handlingar är själviska och onda och de kan inte själva se deras eländiga tillstånd de hamnat i. Detta är den största bedrägeri där det mänskliga sinnet kan falla; dessa människor tror att de är på rätt spår, men i själva verket går de på ”den breda vägen” mot förstörelse och egen undergång.

 ”Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och FÅ ÄR DE som finna den.” (Mat.7:13,14)

De tror att de har gjort något bra på det religiösa området, men Jesus kommer så småningom att riva mantel av deras självrättfärdigande och kommer att visa dem deras sanna bild med alla brister och fulhet av deras karaktär.

Jesus säger om dem; ” Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”(Matt 7:21-23)

 

Se på DITT liv

Du vet inte när du kommer att dö!
Visste du att Ditt liv egentligen inte är ditt likasom mitt liv är inte mitt!!! Vi har våra liv bara till låns en viss tid på jorden sedan är det slut. Vårt liv tillhör den Allsmäktige Gud som har skapat liv. Varje stund bör du leva som om det vore din sista dag och din sista stund av ditt liv. Bibel talar att en dag kommer du att dö och du kommer att ställas inför Gud den Allsmäktige. Ingen kommer att hjälpa dig den dagen du dör och du ställs inför Herren. Dina vänner eller din familj, din pastor eller din församling eller din advokat kommer inte att närvara där till din hjälp. Du är där inför Gud den Allsmäktige alldeles själv och du kommer att försvara dig alldeles själv. Inför Honom kan man inte ljuga, för Gud är helig.
Tyvärr, utnyttjar vi vårt liv och bryr oss inte om det och vi söker oss ut i världen och handlar på världens sätt. Världen har mycket att erbjuda, men kom ihåg, Gud har mycket mera att ge.
Han ger Evigt liv för all framtid och i all evighet efter detta livet. ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” (Joh 17:3) Världens förhållnings sätt utan Gud leder till döden, men Gud leder till evigt liv. Jag talar om för dig i dag att om du inte känner Gud och vet inte vem Gud är så ta reda på det i Bibel. OMVÄND dig och ta emot Honom så snabbt som möjligt. Detta är det viktigaste beslutet i hela ditt liv. Jag berättar inte allt detta för att skrämma dig, utan för att du skall kunna se själv den nåden och den kärlek Han har för dig.
Han Fadern, sände sin Son Jesus Kristus att dö för just DIG så att ”om du tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.(Joh 3:16) Varje liten blods-droppe som utgöts förlåter alla dina synder. Han dog och sedan uppstod för alla precis alla människor på denna jord. ”Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja.” (Ef.5:17)  Att vara ”oförnuftig” menas att helt enkelt inte bry sig om Gud som att det är ingenting viktigt. Just din förhållning sätt till Gud du lever (levt) avgör hur det blir ditt ”evigt liv” denna dag du lämnar jordelivet.
Herrens vilja för dig ÄR att du ska lära känna Gud den Allsmäktige. Många kristna tyvärr inte heller vet vad som är ”Guds vilja” eftersom de ignorerar Guds Ord. Många församlingar är också så andlig svaga och har blivit religiösa eftersom deras pastorer och medlemmar inte längre har tid för Guds Ord och personlig bön. Men, livet går snabbt till sitt slut!
För DIN skull jag ber dig OMVÄNDA DIG från dina synder och likgiltighet och ta emot Herren eftersom det är det viktigaste beslutet i hela ditt liv. Många (även s.k. kristna) dog i förtid UTAN ATT OMVÄNDA SIG och det blev för sent för dem eftersom man icke kan omvända sig efter man dör! Jo, du hörde rätt! Även kristna som känner Gud måste fortsätta omvända sig och renas i Jesus blod utgjuten för oss alla eftersom vi lever i syndakroppen.
Om du vill tjäna Herren, OMVÄND dig från synder och ge ditt hela liv till Herren! Gör det av hela ditt hjärta! Säg det inte bara med din mun, säg det med ditt hjärta och ditt sinne. Det står i Guds Ord, ”åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”(Joh 1:12) Så, kom till Herren NU, bry dig inte om vad andra säger om det! Ta Bibel och börja upptäcka den härligheten vem Gud egentligen är!
Den som söker Honom lovar Han att, ”ni skall också finna mig om ni söker mig av HELA ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren .” (Jer.29:13,14)
Jesus intygar med egna ord; ” Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.”(Matt 7:7,8)�”Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag.” (Sef.2:3)
”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren , så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.” (Isa.55:6,7)

Så,...SE PÅ DITT LIV idag! Du vet inte när du kommer att dö! Idag eller imorgon! Varje dag räknas! ”Den som har Sonen HAR livet. Den som inte har Guds Son har INTE livet.”(1.Joh 5)

 

Skrämmande

Problemet i dagens kristendom är att man inte behöver vara andlig eller frälst och i vissa fall inte ens tro för att vara medlem i någon församling. Det mest skrämmande är att även vissa pastorer och de äldste i kyrkan inte ser problemet eftersom de tyvärr har liknande ”andliga” egenskaper. Deras sk. evangelium, teologi och deras förkunnelse är så fel och icke bibliskt att många av deras kyrk- medlemmar efter söndags gudstjänster lever värre än människor som inte går till kyrkan och har kunskap om Jesus.
”Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, ty deras ögon är tillslutna, så att de inte ser, och deras hjärtan, så att de ingenting begriper.” (Jesaija 44) ”De skall höra, men inte förstå, och de skall se, men inte begripa.”
Jag kan också bevittna att det inte längre är populärt eller väsentligt att ha andliga gåvor i församlingen eftersom de andra är blixt snabba att fördöma och ge invändningar.

Det räcker om man bara kommer till kyrkan, vara som de andra, umgås och ha gemenskap med andra och inget annat. Dem människor (ibland) ser ut som Kristus efterföljare men dem har avvisat allt hjälp, vägledning, kraft och smörjelse av den Heliga Ande!
Jesus säger; ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket” så ”Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ när ni inte gör vad jag säger?”. ”Varje gren i mig som INTE bär frukt tar Fader bort.” ”Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.” "Hör, du som har öron att höra med!"

 

Ett kallt och ljummet hjärta

Många av våra kristna (och kyrkor) idag i Sverige  går igenom en förändrings process och de inte ens vet om det. De går till kyrkan men lite i taget de förändras och förlorar riktning och all fokus på Kristus.
Någonting händer med DIG eftersom du har inget brustet hjärta, ingen medkänsla för andra kristna i egen församling och dessvärre ingen oro över varför dina nära och kära inte är omvända och frälsta och att de lever utan Jesus.
Dessutom har du ingen sorg och gråt längre över dina synder och inga tårar när du ber och ingen vård och ångest i ditt "andliga" liv.
Vet du, Detta är precis vad Satan vill åstadkomma i alla våra liv. ETT KALLT och LJUMMET HJÄRTA.
Låt mig fråga just dig en sak; Hur kan du sitta lugnt framför TV och titta på dem program som du vet Gud inte gillar eller spela spel i timmar och du inte ens bryr dig om din dyrbara tid medan dina ofrälsta nära och kära sakta och säkert närmar sig helvetet och evigt fördömelse!
Och sedan säger du till mig att du lever rätt med Gud?
Men nu, säger Herren , vänd om till mig
av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan.
Riv sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd om till Herren , er Gud.
Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren, er Gud.

 


 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth