Welcome to Göteborg and Kingdom House of God Ministries!

"Where there is no vision, the people perish" (Proverbs 29:18)

Our goal is to bring back vision, hope and a future to the next generation in Sweden. This is done by training, mentoring, building bridges to the previous generation, but above all by connecting with the Living God - the giver of every good gift and Who said: "I know the plans that I have for you, declares the LORD. They are plans for peace and not disaster, plans to give you a future filled with hope." (Jeremiah 29:11) 

Pastor Christopher Abikss

Below is an excerpt of the KHGMI statues in Swedish:

§1 Föreningens namn är ”KINGDOM HOUSE OF GOD MINISTRIES INTERNATIONAL” Org. Nr: 802463-7160Pastor Chris Abiks

§2 Föreningen är grundad på kristna värderingar.

§3 Föreningens säte och huvudkontor är förlagt till Dimvädersgatan 71, 41837 Göteborg

§4 Ändamål

Föreningens huvudmål är att:

A: Bedriva missionsverksamheter genom att främja, undervisa och predika evangeliets budskap för att skapa utrymme för individens väckelse.

B: Tillvarataga människans potentialer för att skapa kreativa möjligheter att blomstra och växa som person i samhället.

C: Organisera konferenser och utomhusmöten för att upplysa om kristna värderingar genom att bjuda in olika gäster, Pastorer och Evangelister både från Sverige och utomlands.

D: Att kunna koncentrera på ungdomar och agera som stöd mellan generationerna.

E: Stödja ungdomar med olika utbildningar (musik, sport, dans, drama...) på fritid och skollov.


F: Att skapa en ljusare framtid inom deras karriär, både kortsiktigt och långsiktigt.

Andra mål är att:

G: Vara vägvisare och mentor för ungdomar med utländsk bakgrund som har det svårt att göra rätt för sig i samhället

H: Hjälpa och stödja människor med livssvårigheter av olika slag och återhämta sig i sin fullständighet.

I: Hjälpa utländska studenter med begränsade försörjningsmöjligheter genom att vara en sammanhållande länk till ett förbättrat tillstånd.

J: Medverka till olika missionsverksamheter både hemma i Sverige och utomlands genom nära samverkan vid behov.  

K: Stödja barhem, skolor, hälsocenter och yrkesutbildande verksamhet i Europa och Afrika.

M: Församlingsbyggande och undervisning i Gudstro, till sjukvård i Sub-sahara Afrika och EuropaL: Att hjälpa enskilda människor i nöd och att anpassa omständigheterna för att utföra kärleksgärningar i Jesu Kristi efterföljd bland fattiga, sjuka och svaga människor i nöd.

N: Att vara en medvandrare till ett liv med Jesus. Detta kommer med öppenhet, tydlighet, lyhördhet och medmänsklighet. Vi arbetar med boende och stöd, självhjälpcenter och äldreomsorg.

O: Använda Gospelmusik som ett sätt att nå människor med det kristna budskapet.

P: Använda radio och TV för att nå människor med de kristna värderingarna.

Q: Ledarskapsträning för pastorer, ledare och ungdomar

Contact Us

 

Tel: 0736-752134

Address: Dimvädersgatan 71, SE-418 37 Gothenburg, Sweden

E-mail: info@khgmi.org


Radio Broadcast

 

Friday & Saturday morning 1 - 6 am

Saturday afternoon between 2 - 3 pm

Sundays between 4 - 5 pm 

Tuesdays between 2 - 3 pm

Radio FM 94.9 MHz

Non-stop Gospel Music and special guests
 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth