Herrens kallelse till The Lighthouse

Jag, Herren har kallat dig att uppenbara min rättfärdighet.

Jag ska visa dig vägen och uppehålla dig. Jag har gett dig till mitt folk som en bekräftelse  mitt förbund med dem. 

Du ska också vara ett ljus, som ska visa alla nationer vägen till mig.

Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur mörker och ensamhet.

Jag är Herren! Det är mitt namn, och jag ska inte ge min ära till någon annan. Jag vill inte dela min ära med avgudar. Allt som jag förutsagt har slagit in, och nu ska jag profetera nytt för dig. Jag ska tala om för dig vad som ska ske i framtiden.   Jesaja 42:6-9 
                                                          


 

Vision:

- Hjälpa alla människor att komma in till Guds rike

Mål:

- Bygga upp människor som lever i och praktiserar andligt sin kallelse och söker Guds plan för sina liv         

- Förbereda alla inför den sista tiden och Herrens andra ankomst

- Att vara denna världens ljus och salt

- Bygga ut Guds Rike och inta positionerna och göra Guds     rike synligt för världen

Hur:

- Genom fokus på Jesus Kristus och på vad Han visar och lär oss genom den Helige Ande

- Genom att villkorslöst möta Dig och betjäna Dig i kärlek, värme och omtanke så att Du får din frälsning, finner Din mening i livet och får ett evigt liv!

- Genom att Du får ett personligt levande möte med Jesus Kristus och blir befriad, helad och återupprättad på alla områden i Ditt liv!

- Genom utbildning och praktisk träning     

Utbildningen och den praktiska träningen:
     
- Är levande, enkel, tydlig, praktisk och ger resultat
      
- Bygger på personliga vittnesbörd om att Jesus Kristus lever och som påvisar att Hans kraft är lika verksam idag som för >2000 år sedan och att den kan flöda i och genom Dig

   
- Hjälpa Dig att finna ett levande Andligt liv och ett flöde i den Helige Ande  
     
- Lär Dig hur Du ska uppnå och ha balans emellan Ande-Själ-Kropp


 

 

 


 


 

 


 


 


 


 


 

 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth