Lotta Salomonsson är lovsångsledare, predikant och sångare. Hon är född i Eskilstuna 1970 och har 2 söner. Lotta har en lång erfarenhet av församlingsliv med rötter i en ekumenisk frikyrkoförsamling. Hon har lett allt från babymusik till vanlig kör,sjungit på gudstjänster i olika kyrkor,varit ungdomspastor och har även predikat.

 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth