Magnus Kristinsson är pappa till 4 vuxna barn och gift med Katrin Magnusdottir. Magnus är musiker och predikant. Han är född och uppväxt på Island men bor nu i Sverige. Magnus Kristinssons is father of 4 grown up children, Husband to Katrin Magnusdottir and musician, preacher and a worker in Gods kingdom. Magnus is born and raised up in Iceland but live now in Sweden. 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth