Pirjo Demirbek är profetissa,, evangelist och predikant. Pirjo är född i Helsingfors, Finland 1959 och flyttade till Sverige 1978. Hon har 5 döttrar och 7 barnbarn. Pirjo har sina rötter i Pingst men har varit med på predikoresor i bla. Finland. Hon har först och främst varit verksam i sina gåvor ute på gator och torg under många år. Pirjo har fått hjälpa människor till frälsning, helande och befrielse

 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth